26 ianuarie 2015 – termen limita pentru depunerea unei serii de declaratii si pentru efectuarea unor plati catre stat

Maine, 26 ianuarie 2015, este data limita pentru depunerea unei serii de declaratii fiscale, la unitatile teritoriale MFP/ANAF (online sau la ghiseu), dupa caz, precum si pentru efectuarea unor plati catre stat, dupa cum urmeaza:

Formularul 100 – Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial, semestrial, alte termene, dupa caz.
Baza legala: OPANAF nr.3136/2013.

Formularul 112 – Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pentru obligatiile aferente lunii precedente, trimestrului precedent.
Baza legala: Art. 296^19 din Codul fiscal, OMFP nr.1045/2012.

Formularul 208 – Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent.
Se depune de catre notarii publici.
Baza legala: art.77^3 din Codul fiscal, OPANAF nr.892/2012.

Formularul 224 – Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru obligatiile aferente lunii precedente.
Baza legala: Art.60 alin. (2) din Codul fiscal, OPANAF nr.52/2012.

Formularul 300 – Decontul de taxa pe valoarea adaugata de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform articolului 153 din Codul fiscal, cu termen lunar, trimestrial, semestrial, anual dupa caz.
Baza legala: Art.156^2 alin. (1) din Codul fiscal, OPANAF nr.1790/2012.

Formularul 301 – Decontul special de taxa pe valoare adaugata, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii precedente.
Baza legala: Art. 156^3 alin. (2) din Codul fiscal, OPANAF nr.30/2011.

Formularul 307 – Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata de catre persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin. (5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a), b), c), d), e) si g) din Codul Fiscal.
Baza legala: OPANAF nr.2223/2013.

Formularul 311 – Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrate in scopuri de TVA a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.
Baza legala: OPANAF nr.2224/2013.

Formularul 390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri, pentru obligatiile aferente lunii precedente.
Baza legala: Art.156^4 din Codul fiscal, OPANAF nr.3162/2011.

Formularul 394 – Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestru etc.). Perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din Codul fiscal.
Baza legala: OPANAF nr.3806/2013.

Formularul 097 – Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare. Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate conform art. 153 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem in conditiile prevazute la art. 134^2 si art. 156^3 alin. (11) si alin. (12).
Baza legala: OPANAF nr.3.884/2013.

Formularul 094 – Declaratia privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent.
Baza legala: art.156^1 alin. (6) din codul fiscal, OPANAF nr.7/2010.

Formular – anexa nr.51 – Cerere de restituire a accizelor de catre importatori, pe trimestrul precedent. Se depune de catre beneficiarii scutirilor de accize.
Baza legala: art.206^56 din Codul fiscal.

Formular – anexa nr.46 – Cerere de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta, pe trimestrul precedent. Se depune de catre vanzatorii la distanta.
Baza legala: art.206^47 alin.(5) din Codul fiscal.

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2015 si a modului de determinare a acesteia. Se comunica de catre persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent.
Baza legala: art.147 alin.(9) din Codul fiscal.

Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior. Persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, solicita MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale.
Baza legala: art.147 alin.(14) din codul fiscal.

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta de catre platitorii de urmatoarele venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuala;
– din contracte/ conventii civile si de agent;
– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
– obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica care nu genereaza o pers. jur.;
– din premii si jocuri de noroc;
– obt. de nerezidenti;
– din alte surse.
Baza legala: art.52 alin.(3), art. 52^1 alin. (1) si (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin. (4) si (5) din Codul fiscal.

Plata impozitului pe dividende in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale.
Baza legala: art. 36 alin. (3) si art. 67 alin. (1) din Codul fiscal.

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc
(sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata; in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea rezultatelor estimate. Incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plati pana la data de 25 a lunii urmatoare).
Baza legala: art. 14 alin. (2) lit. Iii din OUG nr. 77/2009.

 

(Visited 554 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.