Valoarea diurnei interne in 2015

Potrivit OMFP nr.60/2015, publicat in Monitorul Oficial nr.68 din 27 ianuarie 2015, in vigoare de la data publicarii, cuantumul indemnizatiei zilnice de delegare si detasare prevazut la art. 9 din anexa la HG nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a majorat la 17 lei de la 13 lei.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

Prin urmare, incepand cu data de 27.01.2015, persoana aflata in delegare sau detasare intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca primeste o indemnizatie zilnica de delegare sau de detasare de 17 lei, indiferent de functia pe care o indeplineste si de autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea.

Prin OMFP nr.60/2015 a fost modificat si cuantumul sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare prevazut la art. 28 din anexa la HG nr. 1.860/2006, si care nu se cazeaza in conditiile art. 26 din Hotarare, de la 30 lei la 45 de lei.

Prevederile HG nr.1860/2006 se refera la personalul din autoritatile si institutiile publice, precum si din unitatile aflate in subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora.

Pentru salariatii din cadrul companiilor nationale, societatilor comerciale si regiilor autonome la care drepturile salariale se acorda prin negociere, conform art.2 din HG nr.1860/2006, drepturile banesti pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului, se acorda in conditiile prevazute in contractele colective sau individuale de munca.

Totusi, de cuantumul indemnizatiei zilnice de delegare si detasare prevazut de HG nr.1860/2006 depinde daca drepturile banesti pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului, sunt sau nu considerate venituri asimilate salariilor.

Prin urmare, indemnizatia si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati, pe perioada delegarii si a detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice:
– nu este inclusa in veniturile salariale si nu este impozabila in sensul impozitului pe venit (a se vedea art.55 alin.(4) lit.g) din Codul fiscal);
– nu intra in baza lunara de calcul a contributiilor sociale individuale obligatorii (a se vedea art.296^15 lit.g) din Codul fiscal).

In timp ce, indemnizatia si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice:
– este considerat venit asimilat salariilor si este impozabila in sensul impozitului pe venit. Impozitul se calculeaza si se retine la fiecare plata; se vireaza lunar/trimestrial (a se vedea art.55 alin.(2) lit.i) si art.55 alin.(6) din Codul fiscal);
– intra in baza lunara de calcul a contributiilor sociale individuale obligatorii (a se vedea art.296^4 alin.(1) lit.m) din Codul fiscal).

 

(Visited 1,314 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.