Declaratie pe proprie raspundere ca celalalt parinte nu a beneficiat de liberul pentru ingrijirea sanatatii copilului – model si info utile

Reamintim ca in Monitorul Oficial nr. 542 din 21 iulie 2015 au fost publicate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului, aprobate prin HG nr. 576/2015.

Ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii copilului, denumita si liberul, se acorda cu scopul de a asigura posibilitatea parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului de a verifica anual starea de sanatate a acestuia.

 

Liberul se acorda la cererea unuia dintre parinti, la alegere, respectiv a reprezentantului legal al copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care sa rezulte controlul medical efectuat.

Cererea parintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului (vezi model), va fi depusa cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic, si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere ca in anul respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucratoare libera si nici nu o va solicita.

Pentru familiile sau persoanele cu unul sau doi copii se acorda o zi lucratoare libera pe an pentru ingrijirea sanatatii copiilor. Pentru familiile sau persoanele cu trei sau mai multi copii se acorda 2 zile lucratoare libere pe an, consecutive sau separate, dupa cum decide angajatorul.

In cazul in care niciunul dintre parinti, respectiv reprezentantii legali ai copilului, nu va solicita ziua lucratoare libera, aceasta nu se va reporta in anul viitor calendaristic.

Angajatorii sunt obligati sa acorde ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii copilului, solicitata de salariat, fara obligatia de a plati drepturile salariale aferente. Totusi, in cazul mai multor cereri simultane din partea angajatilor pentru acordarea liberului, care depasesc 5% din numarul total de angajati, angajatorul va programa, prin rotatie, zilele lucratoare libere, astfel incat sa nu-i fie afectata activitatea.

Nerespectarea de catre angajatori a prevederilor legii privind acordarea liberului constituie contraventie si se sanctioneaza de catre Inspectia Muncii cu amenda cuprinsa intre 500 si 1.500 lei, cu posibilitatea achitarii pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dua caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ.

Mai jos va prezentam un model de declaratie pe proprie raspundere ca celalalt parinte/reprezentant legal nu a beneficiat de liberul pentru ingrijirea sanatatii copilului.

 

Declaratie
pe proprie raspundere ca celalalt parinte/reprezentant legal nu a beneficiat de liberul pentru ingrijirea sanatatii copilului

 

Subsemnatul/Subsemnata …………………… 1, in calitate de parinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ……………………………… 2, nascut/nascuti la ………………… 3, declar pe propria raspundere ca celalalt parinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ………………….4 nu a solicitat ziua lucratoare libera, acordata in conformitate cu prevederile Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului5, si nici nu o va solicita in cursul acestui an calendaristic .

Am luat la cunostinta de faptul ca in cazul in care, in urma unor verificari efectuate de catre angajator, se constata ca ambii parinti au solicitat liberul contrar legii, va fi anulata posibilitatea ulterioara de a mai beneficia, vreodata, de prevederile Legii nr.91/2014.

Data

Numele, prenumele si semnatura

 

…………………
1 Declaratia se completeaza de catre parintele sau reprezentantul legal al copilului/copiilor care solicita liberul.
2 Pentru familiile sau persoanele cu doi copii se acorda tot o zi lucratoare libera pe an, pentru ingrijirea sanatatii copiilor, ca si in cazul unui singur copil. Pentru familiile sau persoanele cu trei sau mai multi copii se acorda 2 zile lucratoare libere pe an, consecutive sau separate, dupa cum decide angajatorul.
3 Sunt considerati copii minori aflati in ingrijirea si intretinerea parintilor sau a reprezentantilor legali, cei cu varste cuprinse intre 0-18 ani.
4 Se completeaza cu numele si prenumele celuilalt parinte sau reprezentant legal.
5 Publicata in Monitorul Oficial nr.496 din 3 iulie 2014.

(Visited 857 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


one × 8 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.