Legea nr.227/2015: Noul Cod fiscal

Legea nr. 227/2015 privind aprobarea Codului fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

Legea nr.227/2015 (Noul Cod fiscal):

TITLUL I
Dispozitii generale

CAPITOLUL I
Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal

Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal

Art. 1. – (1) Prezentul cod stabileste: cadrul legal privind impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii prevazute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor pentru somaj si fondului de garantare pentru plata creantelor salariale; contribuabilii care au obligatia sa plateasca aceste impozite, taxe si contributii sociale; modul de calcul si de plata a acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe si contributii sociale. De asemenea, autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine in aplicarea prezentului cod si a legilor de ratificare a conventiilor de evitare a dublei impuneri in aplicare
(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale obligatorii reglementate de prezentul cod este stabilit prin Codul de procedura fiscala
(3) Daca orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care Romania este parte, se aplica prevederea acelui tratat
(4) Orice masura de natura fiscala care constituie ajutor de stat se acorda potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind ajutorul de stat.

Impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal

Art. 2. – (1) Impozitele si taxele reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
a) impozitul pe profit;
b) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
c) impozitul pe venit;
d) impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti;
e) impozitul pe reprezentante;
f) taxa pe valoarea adaugata;
g) accizele;
h) impozitele si taxele locale;
i) impozitul pe constructii
(2) Contributiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
a) contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat;
b) contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
c) contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
d) contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj;
e) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat;
f) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL II
Aplicarea si modificarea Codului fiscal

Principiile fiscalitatii

Art.3. – Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii:
a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand prin nivelul impunerii conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain;
b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
c) justetea impunerii sau echitatea fiscala asigura ca sarcina fiscala a fiecarui contribuabil sa fie stabilita pe baza puterii contributive, respectiv in functie de marimea veniturilor sau a proprietatilor acestuia;
d) eficienta impunerii asigura niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un exercitiu bugetar la altul prin mentinerea randamentului impozitelor, taxelor si contributiilor in toate fazele ciclului economic, atat in perioadele de avant economic, cat si in cele de criza;
e) predictibilitatea impunerii asigura stabilitatea impozitelor, taxelor si contributiilor obligatorii, pentru o perioada de timp de cel putin un an, in care nu pot interveni modificari in sensul majorarii sau introducerii de noi impozite, taxe si
contributii obligatorii.

Modificarea si completarea Codului fiscal

Art. 4 – (1) Prezentul cod se modifica si se completeaza prin lege, care intra in vigoare in termen de minimum 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In cazul in care prin lege se introduc impozite, taxe sau contributii obligatorii noi, se majoreaza cele existente, se elimina sau se reduc facilitati existente, acestea vor intra in vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecarui an si vor ramane nemodificate cel putin pe parcursul acelui an.
(3) In situatia in care modificarile si/sau completarile se adopta prin ordonante, se pot prevedea termene mai scurte de intrare in vigoare, dar nu mai putin de 15 zile de la data publicarii, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (2).
(4) Fac exceptie de la prevederile alin.(1) si (2) modificarile care decurg din angajamentele internationale ale Romaniei.

Norme metodologice, instructiuni si ordine

Art.5. – (1) Ministerul Finantelor Publice are atributia elaborarii normelor necesare pentru aplicarea unitara a prezentului cod.
(2) In intelesul prezentului cod, prin norme se intelege norme metodologice, instructiuni si ordine.
(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotarare, si sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Ordinele si instructiunile pentru aplicarea unitara a prezentului cod se emit de ministrul finantelor publice si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ordinele si instructiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor si taxelor reglementate de prezentul cod, datorate bugetului general consolidat, cu exceptia bugetelor locale, se emit de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumita in continuare A.N.A.F., si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ordinele si instructiunile referitoare la proceduri de
administrare a impozitelor si taxelor locale, reglementate de prezentul cod, se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
(5) Sub sanctiunea nulitatii absolute, institutiile publice din subordinea Guvernului, altele decat Ministerul Finantelor Publice, nu pot elabora si emite norme care sa aiba legatura cu prevederile prezentului cod, cu exceptia celor prevazute in prezentul cod.
(6) Anual, Ministerul Finantelor Publice colecteaza si sistematizeaza toate normele in vigoare avand legatura cu prevederile prezentului cod si publica aceasta colectie
oficiala.

Aplicarea unitara a legislatiei

Art.6. – Aplicarea unitara a prezentului cod si a legislatiei subsecvente acestuia se asigura prin Comisia fiscala centrala constituita potrivit Codului de procedura fiscala.

Legea nr.227/2015 privind aprobarea Codului fiscal (Noul Cod fiscal) poate fi consultat aici.

(Visited 2,197 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


1 × = six

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.