26 octombrie 2015 – termen limita pentru depunerea unei serii de declaratii si pentru efectuarea unor plati catre stat

Intrucat 25 octombrie 2015 cade intr-o zi nelucratoare, luni, 26 octombrie 2015, este data limita pentru depunerea la unitatile teritoriale ANAF (online sau la ghiseu, dupa caz) a unei serii de declaratii fiscale si pentru plata unor impozite. Vezi mai jos care sunt acestea.

Formularul 100 – Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial, alte termene, dupa caz.
Baza legala: OPANAF nr.3136/2013.

 

Formularul 112 – Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pentru obligatiile aferente lunii precedente, trimestrului precedent.
Baza legala: Art. 296^19 din Codul fiscal, OMFP nr.1045/2012.

Formularul 224 – Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru obligatiile aferente lunii precedente.
Baza legala: Art.60 alin. (2) din Codul fiscal, OPANAF nr.52/2012.

Formularul 300 – Decontul de taxa pe valoarea adaugata de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform articolului 153 din Codul fiscal, cu termen lunar, trimestrial,  dupa caz.
Baza legala: Art.156^2 alin. (1) din Codul fiscal, OPANAF nr.1790/2012.

Formularul 301 – Decontul special de taxa pe valoare adaugata, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii precedente.
Baza legala: Art. 156^3 alin. (2) din Codul fiscal, OPANAF nr.30/2011.

Formularul 307 – Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata de catre persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin. (5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a), b), c), d), e) si g) din Codul Fiscal.
Baza legala: OPANAF nr.2223/2013.

Formularul 311 – Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrate in scopuri de TVA a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.
Baza legala: OPANAF nr.2224/2013.

Formularul 390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri, pentru obligatiile aferente lunii precedente.
Baza legala: Art.156^4 din Codul fiscal, OPANAF nr.3162/2011.

Formularul 394 – Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, aferenta perioadei de raportare precedente (luna, trimestru etc.). Perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din Codul fiscal.
Baza legala: OPANAF nr.3806/2013.

Formularul 104 – Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor, aferenta trimestrului precedent.  Se depune de catre persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuţi la art. 13 lit. c) si e) din Codul fiscal de catre persoana responsabila.
Baza legala: OPANAF nr.3136/2013.

Formularul 097 – Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare. Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate conform art. 153 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem in conditiile prevazute la art. 134^2 si art. 156^3 alin. (11) si alin. (12).

Baza legala: OPANAF nr.3.884/2013.

Formular – anexa nr.51 – Cerere de restituire a accizelor de catre importatori, pe trimestrul precedent. Se depune de catre beneficiarii scutirilor de accize.
Baza legala: art.206^56 din Codul fiscal.

Formular – anexa nr.46 – Cerere de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta, pe trimestrul precedent. Se depune de catre vanzatorii la distanta.
Baza legala: art.206^47 alin.(5) din Codul fiscal.

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta de catre platitorii de urmatoarele venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuala;
– din contracte/ conventii civile si de agent;
– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
– obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica care nu genereaza o pers. jur.;
– din premii si jocuri de noroc;
– obt. de nerezidenti;
– din alte surse.
Baza legala: art.52 alin.(3), art. 52^1 alin. (1) si (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin. (4) si (5) din Codul fiscal.

Plata anticipata privind impozitul pe profit,  aferenta trimestrului III 2015, de catre  contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial si de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) – e) din Codul fiscal.
Baza legala: art.34 alin.(5) lit.c) si alin.(8) din Codul fiscal

Plata anticipata de 50% din impozitul pe venitul din ctivitati agricole, prima rata, de catre contribuabilii care obtin venituri  din activitati agricole stabilite prin norme de venit.
Baza legala: art.74 alin. (5) din Codul fiscal.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta primei ratede catre contribuabilii prevazuti la art.296^21 alin.(1) lit.g) din Codul fiscal.
Baza legala: art.296^25 alin. (2^1) din Codul fiscal.

 

(Visited 323 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.