21 decembrie 2015 – termen limita pentru depunerea unei serii de declaratii si pentru efectuarea unor plati catre stat

Luni, 21 decembrie 2015, este data limita pentru depunerea, la unitatile teritoriale ANAF (online sau la ghiseu, dupa caz), a unei serii de declaratii fiscale si pentru plata unor impozite. Vezi mai jos care sunt acestea.

Formularul 100 – Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar, alte termene, dupa caz.
Baza legala: OPANAF nr.3136/2013.

 

Formularul 112 – Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pentru obligatiile aferente lunii precedente.
Baza legala: Art. 296^19 din Codul fiscal, OMFP nr.1045/2012.

Formularul 224 – Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru obligatiile aferente lunii precedente.
Baza legala: Art.60 alin. (2) din Codul fiscal, OPANAF nr.52/2012.

Formularul 300 – Decontul de taxa pe valoarea adaugata de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform articolului 153 din Codul fiscal, cu termen lunar.
Baza legala: Art.156^2 alin. (1) din Codul fiscal, OPANAF nr.1790/2012.

Formularul 301 – Decontul special de taxa pe valoare adaugata, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii precedente.
Baza legala: Art. 156^3 alin. (2) din Codul fiscal, OPANAF nr.30/2011.

Formularul 307 – Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata de catre persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin. (5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a), b), c), d), e) si g) din Codul Fiscal.
Baza legala: OPANAF nr.2223/2013.

Formularul 311 – Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrate in scopuri de TVA a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.
Baza legala: OPANAF nr.2224/2013.

Formularul 097 – Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare. Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate conform art. 153 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem in conditiile prevazute la art. 134^2 si art. 156^3 alin. (11) si alin. (12).
Baza legala: OPANAF nr.3.884/2013.

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta de catre platitorii de urmatoarele venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuala;
– din contracte/ conventii civile si de agent;
– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
– obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica care nu genereaza o pers. jur.;
– din premii si jocuri de noroc;
– obt. de nerezidenti;
– din alte surse.
Baza legala: art.52 alin.(3), art. 52^1 alin. (1) si (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin. (4) si (5) din Codul fiscal.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta trimestrului IV 2015, de catre contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) si i) din Codul fiscal.
Baza legala: art.296^24 alin.(4) din codul fiscal.

Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit,  aferente trimestrului IV 2015, de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform art.71 din Codul fiscal.
Baza legala: art.82 alin.(3) din Codul fiscal.

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului urmator, de catre organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine.
Baza legala: OUG nr.77/2009.

Plata taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferenta anului 2015, de catre organizatorii de jocuri de noroc.
Baza legala: OUG nr.77/2009.

Plata impozitului pe reprezentanta, transa a II a, de catre persoanele juridice straine cu reprezentanta in Romania.
Baza legala: art.124 alin.(1) din Cdul fiscal.

Plata taxei pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, de catre titularii licentelor /permiselor pentru  activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale.
Baza legala: art.44 din Legea nr.85/2003.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta semestrului II, de catre contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. g) din Codu fiscal.
Baza legala: art.296^24 alin.(4) din Codul fiscal.

(Visited 565 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.