25 ianuarie 2016 – termen limita pentru depunerea unei serii de declaratii si pentru efectuarea unor plati catre stat

Luni, 25 ianuarie 2016, este data limita pentru depunerea, la unitatile teritoriale ANAF (online sau la ghiseu, dupa caz), a unei serii de declaratii fiscale si pentru plata unor impozite. Vezi mai jos care sunt acestea.

 

TERMENUL OBLIGATIA CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI BAZA LEGALA
luni 25 ianuarie Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2016 si a modului de determinare a acesteia. Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent Legea 227/2015 art. 300 alin. (9)
luni 25 ianuarie Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior Persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, solicita MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale Legea 227/2015 art. 300 alin. (16)
luni 25 ianuarie Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta Platitorii de urmatoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuala; din contracte/ conventii civile si de agent; expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica care nu genereaza o persoana juridica; din premii si jocuri de noroc; obtinute de nerezidenti; din alte surse Legea 571/2003 art. 52 alin. (3), art. 52^1 alin. (1) si (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin. (4) si (5)
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratiei privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent – Formular 094 Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea 571/2003, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro Legea 571/2003 art. 156^1 alin. (6)
OPANAF 7/2010
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat – Formular 100 – lunar – Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
– trimestrial – Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
– semestrial – Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3
– alte termene – Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
OPANAF 3136/2013
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pentru luna precedenta/trimestrul precedent – Formular 112 Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente (Legea 571/2003 art. 296^3 lit. e);
Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului (Legea 571/2003 art. 296^3 lit. f);
Orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor (Legea 571/2003 art. 296^3 lit. g)
Legea 571/2003 art. 296^19
OMFP 1045/2012
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent –Formular 208 Notarii publici Legea 571/2003 art.77^3
OPANAF 892/2012
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta – Formular 224 Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania Legea 571/2003 art. 60 alin. (2)
OPANAF 52/2012
luni 25 ianuarie Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata –Formular 300 Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 Legea 571/2003 Lunar, trimestrial, semestrial, anual, dupa caz (vezi instructiunile de completare din formular) Legea 571/2003 art.156^2 alin. (1)
OPANAF 1790/2012
luni 25 ianuarie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta –Formular 301 Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune. Legea 571/2003 art. 156^3 alin. (2)
OPANAF 30/2011
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata –Formular 307 Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din Legea 571/2003 OPANAF 2223/2013
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal – Formular 311 Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) Legea 571/2003 si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA OPANAF 632/2015
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta – Formular 390 VIES Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Legea 571/2003 Legea 571/2003 art. 156^4
OPANAF 3162/2011
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din Legea 571/2003) –Formular 394 Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Legea 571/2003, obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Legea 571/2003, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1).
Persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Legea 571/2003, care realizeaza in Romania, de la persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.
OPANAF 3806/2013
luni 25 ianuarie Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre importatori, pe trimestrul precedent Beneficiarii scutirilor de accize (institutii, organizatii) Legea 571/2003 art. 206^56
luni 25 ianuarie Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta, pe trimestrul precedent Vanzatorii pentru livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta Legea 571/2003 art. 206^47 alin. (5)
luni 25 ianuarie Depunerea Notificarii privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare –Formular 097 – pentru intrarea prin optiune in sistem: pana pe 25 ianuarie, persoanele care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent;
– pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul;
– persoanele impozabile care depasesc plafonul de 2.250.000 lei;
– persoanele impozabile care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.
Legea 227/2015 art. 324
luni 25 ianuarie Virarea impozitului pe dividende in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale – Persoanele juridice care platesc dividende catre actionari sau asociati
– Persoanele juridice romane care distribuie/platesc dividende catre o persoana juridica romana conform art. 36 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal
Legea 571/2003 art. 36 alin. (3), art. 67 alin. (1)
luni 25 ianuarie Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata; in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea rezultatelor estimate. Incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plati pana la data de 25 a lunii urmatoare) Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line. OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) i

 

(Visited 735 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.