Concediere disciplinara. Care sunt etapele cercetarii disciplinare?

Intrebare: Angajatorul poate concedia disciplinar un salariat care nu s-a mai prezentat de cateva zile la munca. A fost convocat la o discutie de catre angajator insa fara rezultat. Sunt suficiente convocarea si decizia de concediere?

Raspuns: Desfacerea disciplinara a contractului de munca nu implica doar convocarea si decizia de concediere ci o procedura complexa prevazuta la art.247-252 din Codul muncii.

Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca, cea mai severa sanctiune aplicata salariatului in cazul in care acesta savarseste o abatere disciplinara, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

Iar cercetarea disciplinara prealabila consta in descoperirea abaterii, convocarea salariatului, cercetarea faptelor, ascultarea salariatului, stabilirea vinovatiei si aplicarea sanctiunii.

Procedura cercetarii disciplinare prealabile trebuie realizata corect, pas cu pas, respectand prevederile legale. Orice viciu de procedura poate atrage anularea deciziei de sanctionare ca fiind nelegala, indiferent daca, pe fond, salariatul a savarsit abaterea in cauza.

PROCEDURA DISCIPLINARA

Vezi „Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare”

 

 

 

Ca si etape ale procedurii cercetarii disciplinare prealabile enumeram:

1. Sesizarea angajatorului despre savarsirea unei abateri disciplinare
Sesizarea poate avea loc din oficiu sau la initiativa oricarei persoane care a constatat savarsirea unei abateri disciplinare.

2. Constituirea comisiei de cercetare disciplinara prealabila
In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, angajatorul va dispune desemnarea unei persoane sa realizeze cercetarea sau constituirea unei comisii de cercetare si demararea cercetarii propriu-zise.

3. Convocarea salariatului
Cercetarea disciplinara prealabila debuteaza cu convocarea in scris a salariatului. Prin urmare, persoana desemnata sau comisia numita de angajator sa realizeze cercetarea il va convoca in scris pe salariatul cercetat, iar convocarea va preciza cel putin obiectul audierii, adica faptele ce i se imputa, data, ora si locul intrevederii.

Convocarea salariatului poate fi facuta prin orice mijloc de comunicare care asigura transmiterea si confirmarea primirii acesteia. Astfel, comunicarea poate fi facuta prin inmanarea ei salariatului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin curier, prin executor judecatoresc, etc.

4. Cercetarea faptelor
Salariatul cercetat disciplinar, in urma convocarii primite prin care i s-a adus la cunostinta fapta imputata, are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere toate probele si motivatiile pe care le considera necesare.

Persoana desemnata sau comisia numita va audia separat si alte persoane, inclusiv pe cea care a formulat sesizarea, va solicita si administra probe.

Toate apararile salariatului in cauza, dovezile furnizate de acesta, motivarile folosite si daca salariatul este asistat de catre un avocat sau de catre un reprezentant al sindicatului vor fi consemnate in procesul verbal al audierii care va fi semnat de persoana desemnata sau de membrii comisiei si de salariatul audiat, document util in cazul in care decizia de sanctionare va fi contestata in instanta.

Cercetarea prealabila derulata fara audierea salariatului conduce la nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare. Prin exceptie, se poate finaliza cercetarea si se poate dispune o sanctiune disciplinara in lipsa audierii salariatului, insa doar in cazul in care acesta a fost convocat conform legii insa nu s-a prezentat si nu a prezentat vreun motiv care sa justifice neprezentarea sa.

Cercetarea se finalizeaza prin intocmirea unui proces-verbal, referat sau raport de persoana desemnata sau comisia numita sa realizeze cercetarea in care se vor consemna rezultatele acesteia, inclusiv, dupa caz, refuzul salariatului fara un motiv obiectiv de a se prezenta la convocare, motivarea inlaturarii apararilor prezentate de salariat, sanctiuni ce pot fi aplicate, propunerea de santionare etc. Documentul intocmit se inregistreaza intr-un registru intern si se prezinta angajatorului indreptatit sa emita decizia de sanctionare.

5. Aplicarea sanctiunii disciplinare
Dupa efectuarea cercetarii disciplinare, cel care stabileste sactionarea disciplinara este angajatorul.

Sanctiunea disciplinara se aplica in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere:
a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
b) gradul de vinovatie al salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul a savarsit o abatere disciplinara, potrivit art.248 alin.(1) din Codul muncii, republicat, sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Pasii pe care trebuie sa-i urmati, baza legala, jurisprudenta, 9 modele de formulare editabile necesare si explicatii utile care sa va ajute sa intocmiti corect documentatia necesara in realizarea cercetarii disciplinare, aplicarea sanctiunii, radierea sanctiunii, suspendarea contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare astfel incat sa nu aveti probleme cu inspectorii de munca sau in instanta – toate aceste informatii le gasiti in lucrarea „Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare”.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 1,312 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.