Model decizie colectiva de majorare a salariului minim de la 1 mai 2016

Reamintim ca incepand cu data de 1 mai 2016 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza de la 1.050 lei la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 de ore in medie pe luna in anul 2016, reprezentand 7,382 lei/ora, porivit HG nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.987 din 31 decembrie 2015.

Angajatorii care au salariati platiti cu salariul minim pe economie au obligatia legala de a raporta majorarea salariului in registrul general de evidenta a salariatilor in baza unui document, act aditional sau decizie colectiva.

In cazul in care majorarea salariului minim se face prin decizie colectiva, inregistarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma ca a luat la cunostinta de continutul modificarii si nu in termenul prevazut in cazul actelor aditionale de modificare prin acordul partilor.

Intrucat modificarea salariului minim incepand cu 1 mai 2016 este reglementata de HG nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.987 din 31 decembrie 2015, prin care angajatorii se prezuma ca au luat la cunostinta de continutul modificarii, apreciem ca decizia colectiva trebuie inregistrata in registru pana cel tarziu in data de 1 mai 2016.

Va prezentam mai jos un model de decizie colectiva de majorare a slalariului minim, extras din lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca“:

Antetul societatii

Decizie colectiva nr. ………/…………….
privind majorarea salariului de baza lunar brut1

 

Avand in vedere prevederile art.164 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata.
Avand in vedere dispozitiile HG nr……/………..2 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr. ……. din ………………… .
In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, reprezentantul legal al SC ……… SRL emite urmatoarea

Decizie:

Art.1. Incepand cu data de ……………, se modifica elementul J – Salariul – pct.1 al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi:
1. Salariul de baza lunar brut: ………… lei.
Art.2. Prezenta decizie se aplica salariatilor prevazuti in anexa 1, care face parte integrata din prezenta decizie.
Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de ……………………….3.

Angajator
SC …………… SRL
Reprezentant legal4 ,

Anexa 1

la Decizia colectiva nr. ………/…………….
privind majorarea salariului de baza lunar brut

Nr. crt. Nume si prenume salariat CNP Salariat Nr./data
contract munca
Functie Semnatura salariat
1
2
3
4
5

………………………….

1 Angajatorii care au salariati platiti cu salariul minim pe economie au obligatia legala de a majora salariile atunci cand acestea se majoreaza prin Hotarare a Guvernului si de a raporta majorarea salariilor in registrul general de evidenta a salariatilor in baza unui document, act aditional sau decizie colectiva. Decizia colectiva de majorare a salariului minim se va inregisra in Revisal in ziua in care angajatorul se prezuma ca a luat la cunostinta de continutul modificarii si nu in termenul prevazut in cazul actelor aditionale de modificare prin acordul partilor. Prin urmare, recomandam ca inregisrarea in Revisal sa se faca la data intocmirii deciziei.

2 HG nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.987 din 31 decembrie 2015: incepand cu data de 1 mai 2016 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 1250 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169,333 de ore in medie pe luna in anul 2016, reprezentand 7,382 lei/ora.

3 Se va specifica compartimentul/departamentul/serviciu care va aduce la indeplinire prevederile deciziei.

4 Potrivit regulilor specifice angajatorului (de ex. Director General, Administrator etc).

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 7,388 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.