Majorarea salariului minim in cazul contractelor de munca suspendate

Incepand cu data de 1 mai 2016, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a majorat la 1250 lei lunar (de la 1050 lei), pentru un program complet de lucru de 169,333 de ore in medie pe luna in anul 2016, reprezentand 7,382 lei/ora, porivit HG nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.987 din 31 decembrie 2015.

Vezi si 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

Prin urmare, angajatorii care au salariati platiti cu salariul minim pe economie au obligatia legala de a majora salariul salariatilor in cauza si de a raporta majorarea salariului in registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal).

Conform art.49 alin.(6) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care contractul individual de munca al salariatului este suspendat, se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

Astfel, ca regula, in cazul in care contractul individual de munca al salariatului este suspendat, se suspenda si termenele care au legatura cu modificarea contractului individual de munca.

Insa, daca avem salariati incadrati cu salariul minim care au contractul de munca suspendat la data majorarii salariul de baza minim brut pe tara, acestia beneficiind de o indemnizatie calculata prin raportare la salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, pentru ca venitul acestora sa nu fie afectat, consideram ca majorarea salariului la nivelul salariului minim brut pe tara se va face de la data prevazuta de actul normativ.

Aminim ca potrivit prevederilor Codului muncii, contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor, cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod. Iar printre elementele la care se refera modificarea contractului de munca se numara si salariul.

Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la art.17 alin. (3) din Codul muncii in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.

Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa isi desfasare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu exceptia grevei. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este adus la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului.

Referitor la suspendarea contractului de munca, aceasta poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.

Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.

Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele prevazute mai sus, daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne.

In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezulta din calitatea sa de salariat.

De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.

In cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

 

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 2,811 times, 1 visits today)

2 Responses to Majorarea salariului minim in cazul contractelor de munca suspendate

 1. Adriana says:

  Buna dimineața,

  Din comentariul dvs. am înțeles următoarele: – la modificarea prin lege a salariului minim se face decizie colectiv pt toți salariații activi,se trec doar CIM active.- pt un CIM suspendat se face act adițional de modificare salariu minim când încetează suspendarea si își produce efectele de la data încetării suspendării. Va rog sa ma corectați. Mulțumesc.

 2. Zaris says:

  Un salariat are contractul individual de munca suspendat datorita faptului ca se afla in concediu pentru cresterea copilului ( 2017 – 2019).
  Actul aditional pentru trecerea CAS si CASS de la angajator la salariat se intocmeste la incetarea suspendarii sau pana la 31.03.2018 ?
  Multumesc anticipat !

Leave a Reply

Your email address will not be published.