Majorare salariu minim de la 01.05.2016: model act aditional

Reamintim ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a majorat de la 1050 lei la 1250 lei, incepand cu data de 1 mai 2016. 

Prin urmare, angajatorii care au salariati platiti cu salariul minim pe economie au obligatia legala de a raporta majorarea salariilor in registrul general de evidenta a salariatilor pana cel tarziu vineri, 27 mai 2016.

Netransmiterea majorarii salariului minim in registru (Revisal) in termenul prevazut mai sus constituie contraventie si se sanctioneza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei (art.9 alin.(1) lit.c) si alin.(2) lit.b) din HG nr.500/2011).

Iar stabilirea salariului de baza sub nivelul de 1250 lei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim este stabilit sub nivelul mentionat (art.2 alin.(1) din HG nr.1017/2015).

Contabun.ro va propune un model de act aditional de modificare a salariului, exras din lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca“:

Antetul societatii

Act aditional nr…………

La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. …… /………..… in registrul general de evidenta a salariatilor.

 

Incheiat astazi, …………………., intre:
Angajator – persoana juridica SC …………….. SRL, cu sediul in ……………, inregistrata la Registrul Comertului din …………..…… sub nr. ……./………./……….. cod fiscal ………..……., telefon …………………, reprezentata legal prin …………………, in calitate de  ……………………,
si
Salariatul/salariata –  domnul/doamna …………………, domiciliat/a in localitatea ..……………..…, str. ……………….., nr. ……., judetul ..…………………….…., posesor/posesoare a buletinului / cartii de identitate / pasaportului seria  ….. nr. ….., eliberat / eliberata de ……………, la data de ………………, CNP  ………………………., permis de munca seria ………, nr. …………… din data de ……………..…. .

In temeiul art. 17 (5) coroborat cu art. 41 (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, partile HOTARASC:

1. Se modifica elementul J – Salariul – pct.1 al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi:

“1. Salariul de baza lunar brut: …… lei.”

2. Celelalte elemente ale contractului individual de munca raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa-si produca efectele incepand cu data de …………… .

Angajator,
………………
Reprezentant legal,
……………….

Salariat,
………………

Majorarea salariului minim incepand cu data de 1 mai 2016 este reglementata de HG nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.987 din 31 decembrie 2015.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 3,919 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.