Concediul medical suspenda perioada de proba?

Potrivit prevederilor art.31 alin.(1) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice (art.31 alin.(2) din Codul muncii).

145-modele si formulare CIM

Vezi Modele si formulare necesare la intocmirea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor de munca

 

 

Daca art.31 alin.(1) din Codul muncii reglementeaza durata perioadei de proba la modul general, pentru contractele de munca incheiate pe durata nedeterminata, ca si completare, art.85 din Codul muncii stabileste perioada de proba in cazul salariatilor incadrati cu contract individual de munca pe durata determinata, care nu va depasi:
a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;
b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;
c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni;
d) 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.

Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute de legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca (art.31 alin.(4) din Codul muncii).

Iar potrivit dispozitiilor art.49 alin.(1) si alin.(6) din Codul muncii, suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin act unilateral al uneia dintre parti. In cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

Concediul pentru incapacitate temporara de munca este un caz de suspendare de drept a contractului individual de munca, in baza art.50 lit.b) din Codul muncii, perioada in care salariatul este in imposibilitate de a presta activitate din motive independente de vointa sa.

Prin urmare, in cazul in care in perioada de proba intervine incapacitatea temporara de munca, contractul de munca se suspenda pana la insanatosirea salariatului, iar perioada de proba se prelungeste cu zilele nelucrate.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 1,368 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.