Model decizie incetare suspendare contract de munca

Reamintim ca potrivit prevederilor art.3 alin.(2) lit.m) si art.4 alin.(1) lit.b) din HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale, se completeaza in Revisal si se transmit catre inspectoratul teritorial de munca in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii/data incetarii suspendarii.

Va propunem, mai jos, un model de Decizie de incetare a suspendarii contractului individual de munca extras din lucrarea 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca145-modele si formulare CIM

Decizie de incetare a suspendarii contractului individual de munca (model general)

Antetul societatii

Decizia nr. ………. / ……………….. de incetare a suspendarii contractului inividual de munca
 

             Avand in vedere [1] …………………………………………., cauza potrivit careia inceteaza situatia, iar salariatul isi reia activitatea.

Avand in vedere ca suspendarea a fost dispusa pe o perioada de ….. zile, incepand cu data de …………… si pana la data de ………………., in temeiul prevederilor art. … alin. (…) lit. …) din Codul muncii.

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, reprezentantul legal al SC ……… SRL  emite urmatoarea

 Decizie:

Art.1 Incepand cu data de ………………… inceteaza perioada de suspendare a contractului individual de munca, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. …………. din data de ……………,  salariatul ……………………………… reluandu-si activitatea.

Art. 2 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de ……………………….[2].

Art.3 Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 45 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta, la instanta judecatoreasca competenta in a carei circumscriptie isi are domiciliul[3] sau locul de munca reclamantul, Tribunalul ……………….. .

Reprezentant legal[4],

         

Dovada comunicarii:

(semnatura salariatului si data/dovada comunicarii)

……………..

[1] Se va mentiona situatia potrivit careia cauzele de suspendare a contractului individual de munca inceteaza.

[2] Se va specifica compartimentul/departamentul/serviciu care va aduce la indeplinire prevederile deciziei.

[3] Inteles in sens larg, inclusiv resedinta.

[4] Potrivit regulilor specifice angajatorului (de ex. Director General, Administrator etc).

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 12,885 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.