Sinteza saptamanii 3-7 iulie 2017 (Impozit pe profit: declarare si plata…)

In materialul de fata va prezentam cele mai importante articole din saptamana recent incheiata.
*Impozit pe profit: declarare si plata (ghid ANAF)
Declararea si plata impozitului pe profit se face trimestrial pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I-III, impozitul datorat declarandu-se in declaratia 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”. [articolul 41 alineatul (1) din Codul fiscal]

*Legea 155/2017 – Anulare obligatie raportare datorii scadente
ANAF va aduce la cunostinta aparitia urmatoarelor acte normative:
Legea nr. 155 din 29 iunie 2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata (Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017).

*Regulament intern 2017: reguli privind protectia maternitatii la locul de munca
Regulamentul intern este documentul prin care angajatorul stabileste regulile de desfasurare a activitatii in unitate, fiind denumit de unii autori si legea disciplinara dintr-o unitate.
Intocmirea regulamentului intern este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentantii salariatilor fiind doar consultati

*Sanctiuni/amenzi pentru nedepunerea la termen a bilantului la 30.06.2017
ANAF aduce la cunostinta agentilor economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri de peste 220.000 de lei , ca in conformitate cu O.M.F.P. nr. 895/ 2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2017 vor trebui sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului de Finante, pana cel tarziu pe 16 august 2017, raportarile contabile la 30 iunie 2017.

*Principalele obligatii declarative in luna iulie 2017
ANAF informeaza contribuabilii cu privire la formularele pe care trebuie sa le depuna la organul fiscal competent, dupa caz, la termenele limita precizate mai jos, in luna iulie 2017.

(Visited 439 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.