Declaratie coasigurat 2017 – model si informatii utile

Potrivit prevederilor art.224 alin.(1) lit.b) teza a doua din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei, sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi

Iar art.5 din Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, aprobate prin Ordinul CNAS nr.581/2014, prevede ca sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate cu sau fara plata contributiei, denumiti in continuare coasigurati, isi pastreaza calitatea de asigurat si drepturile care decurg din aceasta numai in perioada in care persoana in a carei intretinere se afla are calitatea de asigurat.

Asadar, pot dobandi calitatea de coasigurat doar sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Pentru a demonstra calitatea de coasigurat salariatul trebuie sa prezinte angajatorului:
– actul de identitate a persoanei coasigurate;
– documentul care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata;
– declaratie pe propria raspundere a persoanei coasigurate din care sa rezulte ca aceasta nu realizeaza venituri proprii;
– declaratie pe propria raspundere a salariatului prin care acesta declara ca are in intretinere persoana respectiva.

Documentele se prezinta de catre salariat angajatorului. Angajatorul va elibera, la solicitarea salariatului, o adeverinta al carei model este prevazut in anexa 1 indice 1 la normele metodologice amintite, prin care va certifica calitatea de salariat mentionand si coasiguratii sai.

Mai jos gasiti un model declaratie pe propria raspundere coasigurat

Declaratie pe propria raspundere coasigurat

Subsemnatul/subsemnata …………………………., domiciliat/domiciliata in localitatea…………, str……………, nr………, judetul/sectorul ………., cod numeric personal ……………, in vederea dobandirii calitatii de coasigurat, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale, declar pe proprie raspundere ca nu realizez venituri proprii.

Persoana asigurata care contribuie la intretinerea mea este …………………., domiciliat/domiciliata in localitatea ………., str. …………….. nr. ………., judetul/sectorul ……………, cod numeric personal …………………. .

Mentionez ca sunt inscris/inscrisa pe listele medicului de familie ………………… care apartine de Casa de Sanatate …………………… .

Ma oblig sa anunt persoana care contribuie la intretinerea mea in cazul in care vor interveni schimbari in situatia comunicata.

Data …………..                                                                                                                 Semnatura……

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 23,566 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.