Bilant: noua procedura de corectare a erorilor (ordin nr.995.2017)

ORDIN Nr. 995/2017 din 12 iulie 2017 privind completarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 450/2016
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 14 iulie 2017
Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. I Procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 450/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

– La punctul 4, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins: “c) intocmirea si transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale folosind date eronate, determinate inclusiv de procesele de extragere si prezentare a informatiilor din bazele de date.”

ART. II Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ministrul finantelor publice, Ionut Misa Bucuresti, 12 iulie 2017. Nr. 995.

Contabun.ro a mai publicat si:
* A fost modificata procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare depuse de persoanele juridice fara scop patrimonial
* Bilant 30.06.2017:a aparut PDF-ul inteligent necesar generarii S1027 – S1050
* Sanctiuni/amenzi pentru nedepunerea la termen a bilantului la 30.06.2017

(Visited 584 times, 1 visits today)

One Response to Bilant: noua procedura de corectare a erorilor (ordin nr.995.2017)

 1. janos csilla ildiko says:

  cum urmează:
  – La punctul 4, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
  “c) întocmirea și transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale
  folosind date eronate, determinate inclusiv de procesele de extragere și prezentare a informațiilor
  din bazele de date.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.