25 august, termen pentru mai multe obligatii fiscale

ANAF reaminteste ca pana vineri, 25 august, trebuie depuse, dupa caz, la unitatile fiscale, urmatoarele:
*Regulament intern: model si documente conexe
*Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

– Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, formular 097.
– Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formular 100.;
– Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pentru luna sau trimestrul precedent formular 112.
– Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2017, formular 224.
-Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formular 300.
– Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, pentru luna precedenta formular 301
-Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata , formular 307.
– Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, formular 311.

– Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna iulie 2017, formular 390 VIES.
– Efectuarea platii contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2017.
– Efectuarea platii impozitului reținut la sursa in luna precedenta
– Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decat taxa anuala minimala – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentația a fost aprobata; in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depașesc incasarile estimate prin documentația prezentata la data autorizarii, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare.

Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depașirea rezultatelor estimate.

Incasarile efective cumulate și taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plati pana la data de 25 a lunii urmatoare)

Sursa: AJFP Salaj

(Visited 498 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.