Daily Archives: 06/09/2017

Ordinul nr. 2326/2855/2017: stabilirea procedurii de acordare a facilitatii fiscale prevazute la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 din 05 septembrie 2017, a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Cercetarii si Inovarii nr. 2326/2855/29.08.2017 – privind stabilirea procedurii de acordare a facilitatii fiscale prevazute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Ordin nr. 2343/2017: procedura pentru contractele cu timp partial

In Monitorul Oficial nr. 717 din 05.09.2017 a fost publicat Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2343 din 31 August 2017  privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Clarificari privind obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor de munca (Inspectia Muncii)

Obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor de munca prestate de catre fiecare salariat este prevazuta in Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, inca de la intrarea in vigoare a acesteia, la 01 martie 2003. Descarca Codul muncii actualizat august 2017

Declaratia 112- actualizata prin ordinul 1024/2017 (05.09.2017)

Ordinul nr. 1024/1582/934/2017 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” a fost publicat in M.O 716/05.09.2017.

Model declaratie privind veniturile din contractele de munca cu timp partial (M.O 717/05.09.2017)

Ordinul nr.2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 717 din 05.09.2017, prevede si modelul de declaratie pe proria raspundere privind veniturile din contractele de munca cu timp partial, care se completeaza de salariatii care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care au fost realizate.

Plata defalcata a TVA: facilitati de care beneficiaza persoanele impozabile care opteaza pentru acest mecanism

Persoanele impozabile care opteaza pentru plata defalcata a TVA pentru perioada 1 octombrie 2017- 31 decembrie 2017 beneficiaza de urmatoarele facilitati:

(PDF) Ordonanta nr.25/2017: definirea veniturilor din activitati independente

Ordonanta Nr. 25/2017 din 30 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 31 august 2017

(PDF) Ordonanta 30/2017: comunicarea actului administrativ fiscal

Ordonanta nr. 30/2017 din 30 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 31 august 2017

(PDF) Ordonanta 30/2017: prevederi speciale privind inregistrarea fiscala a persoanelor nerezidente

Ordonanta nr. 30/2017 din 30 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 31 august 2017

(PDF) Ordonanta 30/2017: dobanzi in cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata

Ordonanta nr. 30/2017 din 30 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 31 august 2017