Model declaratie privind veniturile din contractele de munca cu timp partial (M.O 717/05.09.2017)

Ordinul nr.2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 717 din 05.09.2017, prevede si modelul de declaratie pe proria raspundere privind veniturile din contractele de munca cu timp partial, care se completeaza de salariatii care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care au fost realizate.

Vezi si:
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL)  145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca 

Astfel, salariatii aflati in situatia prevazuta la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal au obligatia sa depuna la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii si asimilate salariilor in baza mai multor contracte individuale de munca, sunt cel putin egale cu salariul minim brut pe tara garantat in plata.

Prin exceptie, in cazul in care la unul dintre angajatori salariatii realizeaza un venit brut lunar, corespunzator numarului de zile lucrate in luna, cel putin egal cu salariul minim brut pe tara garantat in plata, acestia nu au obligatia depunerii declaratiei pe propria raspundere la angajatorul respectiv.

Declaratia pe propria raspundere prevazuta mai sus se depune lunar de catre salariat, pe perioada in care acesta se afla in situatia prevazuta mai sus, pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.

Important! Pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente lunii august 2017, salariatii aflati au obligatia sa depuna declaratia pe propria raspundere la fiecare angajator, pana cel tarziu la data de 10 septembrie 2017.

Vezi detalii aici: Ordin nr. 2343/2017: procedura pentru contractele cu timp partial

Model declaratie pe propria raspundere:

Declaratie

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii prevazute de Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare,
subsemnatul/subsemnata……………………………………..,domiciliat(a) in ……………………………..,str………………………….nr……………….bl………………,sc…,
ap……………..,judetul/sectorul………………………,legitimat(a) cu B.I/C.I seria………….nr………………, CNP…………………………………………….,
declar pe propria raspundere urmatoarele:

In cursul lunii……………………………..am realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza de calcul cumulate aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara.

Data                                                                                                                                                           Semnatura

 

Important! Angajatorul are obligatia de a inregistra si de a tine evidenta acestor declaratii, in vederea incadrarii salariatului in situatia reglementata la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal.

Contabun.ro a mai publicat si:
* Majorare contributii contracte part-time: (OG 4/2017)
* Cum calculam contributiile sociale pentru CIM part time – de la 1 august 2017
* Angajatii part-time, taxati cat pentru full-time (oficial)

(Visited 16,241 times, 1 visits today)

One Response to Model declaratie privind veniturile din contractele de munca cu timp partial (M.O 717/05.09.2017)

 1. Anca says:

  Buna seara.Eu tin evidenta contabile la 6 firme cu 100 lei/luna.Pana acum am avut la fiecare firma inregistrat un contract de colaborare cod civil cu stopare la sursa 5% la care fiind pensionar mi s-a achitat CAS si impozit.In anul urmator am depus decl 220/200 iar pe decl 112 am fost mentionata la rubrica “”colaboratori::
  Acum am inteles ca aceasta ::functie”” a disparut,iar contractul meu nu mai este valabil.
  Ce sfat imi dati pentru viitor?
  In decl 112 din sept 2017 am fost acceptata,iar pentru octombrie a aparut eraoare la STARE D112.
  Am decis sa lucrez cu ::venituri suplimentare “”pe care sa le declar in 2018 pentru perioada oct-dec 2017.
  Eu nu pot sa-mi permit sa am CIM si sa platesc pentru angajator din 100 lei.Inseamna ca munca mea este zero.Firmele unde tin evidenta sunt magazine mici micro,care au un singur salariat.
  Va rog sa=mi dati un sfat.Eu .lucrez 5 zile/luna .
  Multumesc anticipat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.