CIM 2017: Model decizie de suspendare a contractului individual de munca

Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti. Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.


* Regulament intern: model si documente conexe

* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

 

Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele prevazute la alin. (2), daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne.

In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezulta din calitatea sa de salariat.

De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.

In cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

Contabun.ro va prezinta un model general pentru decizie de suspendare a contractului individual de munca

Antetul societatii
Decizia nr. ………….. / …………….
de suspendare a contractului individual de munca

Avand in vedere ………………………………….., situatie in care contractul individual de munca se suspenda;
Conform prevederilor art. ….. alin.(…) lit….) din Codul muncii.
In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, reprezentantul legal al SC ……… SRL emite urmatoarea

Decizie:
Art.1 Incepand cu data de ………………, contractul individual de munca, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. …….. din data de ………, al salariatului/ei ……………………………, se suspenda, in temeiul art. … alin. (…) lit. …) din Codul muncii.
Art. 2 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de ………………………..
Art.3 Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 45 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta, la instanta judecatoreasca competenta in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau locul de munca reclamantul, Tribunalul ……………….. .

Reprezentant legal,
Dovada comunicarii:

Contabun.ro a mai publicat si:
* Incetare suspendare contract de munca – termen inregistrare in Revisal
* Model decizie incetare suspendare contract de munca

(Visited 8,828 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.