Impozit si contributii datorate in cazul veniturilor din salarii realizate incepand cu 1 ianuarie 2018 (OUG 79/2017)

1. IMPOZITUL PE VENIT-Titlul IV din Codul fiscal

Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor datoreaza un impozit pe venit in cota de 10% calculate prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii veniturilor.(art. 64)

 

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic

 

2.CONTRIBUTII SOCIALE-Titlul V din Codul fiscal

A.Contributii sociale in cazul veniturilor din salarii datorate de angajati:

-Contributia de asigurari sociale (CAS): 25%
-Contributia de asigurari sociale de sanatate CASS 10% (art. 138, 156)

CAS si CASS datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, nu poate fi mai mica decat nivelul CAS si CASS asupra salariului de baza minim brut pe tarain vigoare in luna pentru care se datoreaza CAS, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

Aceste prevederi nu se aplica in cazul persoanelor fizice aflate in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare;
b) sunt ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 de ani;
c) sunt persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi;
d) au calitatea de pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii ne integrate sistemului public de pensii;
e) realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul de baza minim brut pe tara.[art. 146 alineatele (5^1) -(5^3), art. 168 alineatul (5^1)]

Stabilirea, retinerea (la sursa), declararea si plata CAS si CASS datorate de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor revin persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.(art. 146 si 168).

B.Contributii sociale in cazul veniturilor din salarii datorate de angajatori:
-Contributia de asigurari sociale (CAS) in cazul:
-conditiilor deosebite de munca: 4%
-conditiilor speciale de munca: 8% (art. 138)

-Contributia asiguratorie pentru munca (CAM): 2,25% (Capitolul IX)

A fost introdusa in corelare cu masura privind reducerea numarului contributiilor sociale si pentru asigurarea constituirii fondurilor de asigurari sociale.

Baza lunara de calcul al contributiei asiguratorii pentru munca o reprezinta suma castigurilor brute realizate din salarii si venituri asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) -(3).

Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei asiguratorie pentru munca sumele prevazute la articolul 142.

Contributia asiguratorie pentru munca se plateste la bugetul de stat, intr-un cont distinct.

Din contributia asiguratorie pentru munca incasata la bugetul de stat se distribuie lunar, pana la sfarsitul lunii in curs, o cota de:
a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006;
b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurarilor pentru somaj;
c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
d) 40%, care se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru plata concediilor medicale;
e) 20%, care se face venit la bugetul de stat intr-un cont distinct.

Contabun.ro a mai publicat si:
* Cod Fiscal 2017 vs Cod Fiscal 2018: tabel comparativ urmare a modificarilor aduse de OUG 79/2017
* Impozitul pe veniturile microintreprinderilor (OUG 79/2017)
* Guvernul renunta la facilitatile pentru PFA (OUG 79/2017)

Sursa: DGRFP Brasov

(Visited 5,736 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.