Etapele negocierii colective pentru trecerea contributiilor de la angajator la salariat

Potrivit art.VII din OUG nr.82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1), alin.(3) si alin.(5) din Legea dialogului social nr.62/2011, in perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, in unitatile in care nu exista incheiat contract colectiv de munca dar si in unitatile in care exista contract colectiv de munca in vigoare, initierea negocierii colective, respectiv negocierea colectiva a actelor aditionale la contractele colective de munca in vigoare este obligatorie, pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 privind modificarea Codului Fiscal pentru trecerea CAS si CASS de la angajator la salariat, de la 1 ianuarie 2018.

Astfel, in perioada 20.11.2017-20.12.2017  toate companiile private sau de stat trebuie sa inceapa negocierea actelor aditionale la contractele si acordurile colective de munca in vigoare. In cazul in care nu exista contracte colective de munca incheiate la nivel de unitate, trebuie initiata negocierea colectiva. Au aceasta obligatie inclusiv angajatorii care au mai putin de 21 de angajati.

Pentru a pune in aplicare aceasta masura, va prezentam urmatorii pasi:

1. Convocarea partilor la negociere

Angajatorii trebuie sa invite la negociere toate partile indreptatite. Astfel, in scopul asigurarii participarii la negocierea colectiva, angajatorul va transmite partilor indreptatite sa negocieze anuntul privind intentia de incepere a negocierii colective care va cuprinde obiectul negocierii (punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.79/2017), partile indreptatite sa participe la negociere (reprezentantii salariatilor, sindicat, dupa caz), data, ora si locul primei intrevederi.

La negocierea colectiva, din partea salariatilor, poate participa sindicatului reprezentantiv. In unitatile in care nu exista sindicat reprezentativ afiliat la o federatie reprezentativa la sectorul de activitate, la negocierea contractelor sau acordurilor colective de munca sau a actelor aditionale, dupa caz, pot participa reprezentanti ai federatiei sindicale, in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii salariatilor.

Daca la nivel de unitate nu exista sindicat, la negociere pot participa reprezentantii salariatilor care pot  invita un membru al unei federatii sau al unei confederatii reprezentative la nivel national.

In situatia in care angajatorul are intentia de a negocia, insa la nivelul unitatii nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative iar salariatii societatii nu si-au ales reprezentantii, potrivit legii, angajatorul poate sa le comunice, pe langa intentia de negociere, si modul in care pot fi reprezentati la negociere. Daca insa, salariatii nu-si desemneaza reprezentantii si prin urmare, la ora si data stabilita pentru negociere, nu se prezinta niciun reprezentant al salariatilor, sau salariatii au reprezentanti alesi insa acestia nu se prezinta la data stabilita pentru negociere, neprezentarea acestora si lipsa unui raspuns scris din partea lor este interpretata ca refuz de participare la negociere.

O situatie aparte o reprezinta unitatile cu mai putin de 21 de salariati, unde nu exista reprezentanti ai salariatilor. Apreciem ca in aceasta situatie partea indreptatita sa participe la negociere din partea salariatilor sunt insasi salariatii.

2.Negocierea colectiva

La data stabilita pentru negocierea colectiva in vederea aplicarii prevederilor OUG nr.79/2017, partile vor stabili modul in care se va aplica masura impusa de lege privind transferul CAS si CASS de la angajator la salariat. In acest sens se va intocmi un process verbal in care se vor consemna aceste aspecte. Procesul – verbal trebuie sa contina pozitia partilor si sa fie redactat in mai multe exemplare, cate unul pentru fiecare parte.Daca negocierea se incheie la acest nivel, se va trece si acest aspect in procesul verbal.

Dovada initierii negocierii colective si procesul verbal se vor pastra de catre angajator si se vor prezenta inspectorilor de munca in caz de control.

3. Rezulatatul negocierii

In situatia in care pe langa prevederile privind trecerea contributiilor de la angajator la salariat partile decid sa negocieze si alte aspecte privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca si ajung la un numitor comun privind intocmirea contractului colectiv de munca la nivel de unitate, se poate intocmi si semna contractul colectiv de munca. Acesta se va inregistra la ITM.

In situatia in care la nivel de unitate exista un contract colectiv de munca in vigoare, la data stabilita pentru negocierea privind trecerea contributiilor de la angajator la salariat, daca partile ajung la un acord asupra aspectelor discutate, se va intocmi un act aditional la contractul colectiv de munca. Partile pot negocia alte aspecte privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca. Actul aditional la contractul colectiv de munca la nivel de unitate se inregistreaza la ITM.

Daca angajatorii nu initiaza negocierea, inspectorii de munca, in cazul unui control au dreptul sa dispuna angajatorului masuri in vederea remedierii intr-un timp determinat a neconformitatilor constatate. Iar neindeplinirea sau indeplinirea partiala de catre entitatea controlata a masurilor dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei (art.19 lit.i) si art.23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii).

In plus, in cazul in care angajatorul nu initiaza negocierea, aceasta poate incepe la cererea scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a reprezentantilor angajatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii (a se vedea art.129 alin.(4) din Legea dialogului social nr.62/2011.

Iar refuzul angajatorului de a incepe negocierea contractului colectiv de munca constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 5.000 lei si 10.000 lei (art.217 alin.(1) lit.b) din Legea dialogului social nr.62/2011).

Nu trebuie sa uitam nici de prevederile art.156 din Legea dialogului social, potrivit carora salariatii unitatii au dreptul de a declansa conflicte colective de munca in legatura cu inceperea, desfasurarea si incheierea negocierilor contractelor colective de munca.

 

negocierea-ccm

 

Pasii pe care trebuie sa-i urmati, baza legala, modele de formulare necesare, si explicatii utile legate de negocierea colectiva, incheierea si inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate gasiti in lucrarea „Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic”, actualizata la zi″.

 

 

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 3,272 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.