HG nr.905/2017: modificarea salariului pentru mutarea CAS si CASS la salariat se transmite in Revisal pana pe 31.03.2018

Modificarea salariului de baza lunar brut, in contextul mutarii CAS si CASS de la angajator la salariat, incepand cu data de 01.01.2018, se poate transmite in Revisal pana la data de 31.03.2018, conform art.13 alin.(2) din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

 

*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere
*(EDITABIL)Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL)145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

 

Remintim ca HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor a fost publicata în Monitorul Oficial nr.1005 din 19 decembrie 2017 si produce efecte de la data publicarii (cu cateva exceptii), data de la care se abroga prevederile HG nr.500/2011.

HG nr.905/2017 stabileste ca exceptie, in contextul mutarii CAS si CASS la salariat, faptul ca angajatorii vor putea transmite pana la data de 31 martie 2018 orice modificare a salariului de baza lunar brut, a indemnizatiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri, care se produce de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului si pana la 31 martie 2018.

Ulterior datei de 31 martie, actul normativ prevede, ca regula, transmiterea in REVISAL a oricarei modificari a salariului de baza lunar brut, a indemnizatiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii acesteia (a se vedea art.4 (alin.(3) din HG nr.905/2017).

In ceea ce priveste intocmirea actelor aditionale, trebuie sa ne raportam la prevederile art.17 alin.(5) din Codul muncii care prevede ca orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.

Important! Transferul contributiilor de la angajator la angajat se face cu data de 1 ianuarie 2018, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal modificat si completat prin OUG nr.79/2017, termenul fiind prelungit doar in ceea ce priveste obligatia de completare a datelor in Revisal si transmiterea acestuia catre ITM.

Netransmiterea modificarii salariului in registru in termenele prevazute mai sus constituie contraventie si se sanctioneza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei (a se vedea art.8 alin.(2) lit.e) si art.13 alin.(3) din HG nr.905/2017 – aceste prevederi intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii HG nr.907/2017 in Monitorul Oficial).

Contabun.ro a mai publicat si:
*HG 905/2017: registrul general de evidenta a salariatilor (HG 500/2011 se abroga)
*Transmiterea modificarii salariului de baza in Revisal – termen prelungit pana la 31.03.2018

 

(Visited 2,716 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


6 + = eight

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.