(PDF) OUG nr.99/2017: modificarea si completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Ordonanta de Urgenta nr. 99/2017 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1005 din 19 decembrie 2017

 

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

 

ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1
(1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:

A. realizeaza venituri din desfasurarea unei activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, precum si alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

B. realizeaza in Romania veniturile prevazute la lit. A, de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

C. beneficiaza de indemnizatie de somaj, potrivit legii.

(2) Se pot asigura in sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, persoanele fizice, altele decat cele prevazute la alin. (1), pe baza de contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

(3) Modelul si continutul contractului prevazut la alin. (2) sunt reglementate in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(4) Contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazut la alin. (2) constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta, conform legii.

(5) Persoanele prevazute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia pensionarilor de invaliditate gradul III si a pensionarilor nevazatori, care desfasoara activitati independente definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.”

Descarca de aici OUG nr.99/2017, in format PDF

(Visited 3,058 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


1 × = five

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.