Declaratia 010: model nou valabil in 2018 (ordinul nr.3725/2017)

In Monitorul Oficial nr. 1027 din 27.12.2017 a fost publicat ordinul nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

 

Modificarea vectorului fiscal pentru persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora va fi realizata de catre adminstratiile fiscale centrale competente, prin inscrierea contributiei asiguratorie pentru munca.

Despre acest lucru am scris in articolul “ANAF va modifica, din oficiu, vectorul fiscal al angajatorilor”

Art. 1. –
Se aproba modelul, continutul, precum si instructiunile de completare a urmatoarelor formulare:
a) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010), cod 14.13.01.10.11/1, prevazute in anexa nr. 1;
b) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care nu au sediu permanent in Romania (015), cod 14.13.01.10.11/n, prevazute in anexa nr. 2;
c) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania (016), cod 14.13.01.10.11/c.R., prevazute in anexa nr. 3;
d) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal (020), cod 14.13.01.10.11/2, prevazute in anexa nr. 4;
e) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane fizice care nu detin cod numeric personal (030), cod 14.13.01.10.11/3, prevazute in anexa nr. 5;
f) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru institutii publice (040), cod 14.13.01.10.11/4, prevazute in anexa nr. 6;
g) Cerere de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod 14.13.04.16, prevazute in anexa nr. 7;
h) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru sediile secundare (060), cod 14.13.01.99/c, prevazute in anexa nr. 8;
i) Declaratie privind sediile secundare (061), cod 14.13.01.99/b, prevazute in anexa nr. 9;
j) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (070), cod 14.13.01.10.11/5, prevazute in anexa nr. 10;
k) Declaratie pentru inregistrarea/modificarea in mediu electronic a categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal (700), cod 14.13.01.10.01, prevazute in anexa nr. 11;
l) Certificat de inregistrare in scopuri de TVA, cod 14.13.20.99/1, prevazute in anexa nr. 12;
m) Certificat de inregistrare fiscala, cod 14.13.20.99/2, prevazute in anexa nr. 13.
—–
Art. 4. –
Categoriile de obligatii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se inscriu in vectorul fiscal sunt:
a) taxa pe valoarea adaugata;
b) impozitul pe profit;
c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
d) accizele;
e) impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;
f) impozitul pe reprezentanta;
g) contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care au calitatea de salariati;
h) contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care au calitatea de salariati;
i) contributia asiguratorie pentru munca;
j) redeventele miniere;
k) redeventele petroliere;
l) contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii;
m) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural;
n) impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale;
o) impozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale;
p) taxe datorate potrivit legislatiei din domeniul jocurilor de noroc;
q) impozit specific unor activitati.
Art. 5. –
(1) Contributia asiguratorie pentru munca se inscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, in vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilati acestora.
(2) Modificarea vectorului fiscal se realizeaza, din initiativa organului fiscal competent, pana la data de 15 ianuarie 2018.

Art. 8. –
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
a) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 979 si 979 bis din 30 decembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.372/2017 pentru aprobarea modelului, continutului, precum si a instructiunilor de completare a formularului (700) “Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal”, cod 14.13.01.10.01, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 18 septembrie 2017.

 

Descarca de aici OPANAF nr.3725/2017, in format PDF

(Visited 7,922 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


3 × = twenty one

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.