OMFP nr.3189/2017:modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

In Monitorul Oficial nr.1001 din 18 decembrie 2017 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr.3189 din 8 decembrie 2017 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.2844/2016.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe actualizat la zi (01.01.2018)
* (EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca actualizate la zi (01.01.2018)

 

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 44 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. –
Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (2) al punctului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

” (3) Persoanele prevazute la alin. (1) raspund inclusiv pentru estimarile efectuate, care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, si pentru stabilirea naturii operatiunilor economico- financiare, in functie de realitatea economica a acestora.”

2. Dupa punctul 106 se introduc cinci noi puncte, punctele 1061-1065, cu urmatorul cuprins:
” 1061. –

(1) Atunci cand la evaluarea pretului tranzactiei se estimeaza ca suma cuvenita nu va fi incasata in totalitate, venitul aferent contractului se recunoaste la suma bruta si, concomitent, se recunoaste o pierdere la nivelul sumei estimate a nu se recupera (articol contabil 6815 «Cheltuieli de exploatare privind ajustarile aferente creantelor estimate a nu se recupera integral» = 4915 «Ajustari aferente creantelor estimate a nu se recupera integral»).

(2) Cu ocazia intocmirii situatiilor financiare anuale, respectiv a raportarilor contabile, cheltuiala prevazuta la alin. (1) corecteaza valoarea venitului aferent.
1062. –

(1) Cheltuielile reprezentand costuri marginale ale obtinerii unui contract, respectiv costuri de indeplinire a unui contract, si care, potrivit IFRS 15, indeplinesc criteriile de recunoastere ca active, se inregistreaza dupa natura lor, cu reflectarea concomitenta a activului aferent (articol contabil 474 «Sume amanate aferente obtinerii si indeplinirii unui contract» = 713 «Venituri aferente costului obtinerii si indeplinirii unui contract»).

(2) Sumele prevazute la alin. (1) urmeaza a se esalona, potrivit prevederilor contractuale, fiind recunoscute drept cheltuieli ale perioadei (contul 6588 “Alte cheltuieli de exploatare”/analitic distinct).

Descarca de aici OMFP nr.3189/2017, in format PDF

(Visited 493 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ one = 6

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.