Adeverinta pentru medicul de familie cu zilele de concediu medical din ultimele 12/24 luni – model oficial 2018

Potrivit art.7 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, modificata si completata recent prin OUG nr.99/2017, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

 

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

 

Toate formularele necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca le gasiti aici:145-modele si formulare CIM

Iar art. 3^1 din OUG nr.158/2005 prevede ca pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de OUG nr.158/2005;

b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

In Monitorul Oficial nr.31 din 12 ianuarie 2018 au fost publicate si Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018, care prevad la art. 34 alin.(1) ca in vederea  acordarii certificatelor de concediu medical, platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, dupa caz, conform modelului prevazut in anexa nr. 7 la Ordin, dupa cum urmeaza:

ANEXA 7 la norme

ANGAJATOR/CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
……………………………………….…………………..

Nr. de inregistrare ………. data …………..

ADEVERINTA

Prin prezenta se certifica ca domnul/doamna ………………………….., CNP ………………………, act de identitate …….., seria ……….. nr. ………., eliberat de …………………… la data de …………………., cu domiciliul in ……………………, str. ………………………. nr. ……., bl. ……, ap. ……, sectorul/judetul …………………., are calitate de persoana asigurata pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.
Numarul de zile de concediu medical de care persoana asigurata a beneficiat in ultimele 12/24 luni este de …… zile, pâna la data de ……., aferente fiecarei afectiuni in parte, dupa cum urmeaza:

Cod de indemnizatie

Numar de zile concediu medical in ultimele 12/24 luni

Reprezentant legal angajator/Presedinte – director general,
……………………………………………….

Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordinului nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate se abroga Ordinul nr.60/32/2006 precum si orice alta dispozitie contrara.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 32,800 times, 1 visits today)

2 Responses to Adeverinta pentru medicul de familie cu zilele de concediu medical din ultimele 12/24 luni – model oficial 2018

 1. Necula Silvia says:

  Bună ziua.
  Se poate sa ma ajutați cu noul formular pt concediul medical, pe 2018, va rog?

 2. Ilie Liliana says:

  Bună ziua,

  Se poate sa ma ajutați și pe mine cu noua Adeverința pentru medicul de familie cu zilele de concediu medical, pe 2018?
  Un format pdf dacă se poate.

  Va mulțumesc!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight − 6 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.