Normele de aplicare privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (OMS 15/2018)

ORDIN Nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
EMITENT: MINISTERUL SANATATII
Nr. 15 din 5 ianuarie 2018
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Nr. 1.311 din 29 decembrie 2017
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 31 din 12 ianuarie 2018

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere

Avand in vedere:
– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Referatul de aprobare nr. F.B. 85 din 5.01.2018 al Ministerului Sanatatii si nr. D.G. 2.971 din 29.12.2017 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
emit urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alta dispozitie contrara.

Descarca de aici NORMELE de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

(Visited 4,096 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 − = two

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.