Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale la 31.12.2017 (OMFP 470/2018)

In Monitorul Oficial nr.66/23.01.2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.470/11.01.2018 privind principalele aspect legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

 

Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La punctul 354, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) In aceasta categorie se cuprind: angajamente (giruri, garantii, cautiuni) acordate sau primite in relatiile cu tertii; imobilizari corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau custodie; debitori scosi din activ, urmariti in continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta; redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenta; bunuri proprietate publica primite in administrare, concesiune sau cu chirie de catre regii autonome, societati/companii nationale, societati; bunuri din domeniul privat al statului, care nu indeplinesc conditiile de recunoastere ca active; dobanzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenta; certificate de emisii de gaze cu efect de sera primite, care nu au stabilita o valoare si, prin urmare, nu pot fi recunoscute in conturi bilantiere, precum si alte valori.”

2. Punctul 355 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
355. –

(1) Bunurile proprietate publica primite in administrare, concesiune sau cu chirie, precum si bunurile din domeniul privat al statului care nu indeplinesc conditiile de recunoastere ca active se reflecta in conturi in afara bilantului (contul 8038 «Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare»).

(2) La sfarsitul duratei contractului de administrare, concesiune sau inchiriere, bunurile se restituie proprietarului. La restituirea acestor bunuri se crediteaza contul 8038 «Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare».”

3. Dupa punctul 492.5 se introduce un nou punct, punctul 492.6, cu urmatorul cuprins:

492.6. – La prezentarea informatiilor nefinanciare este avuta in vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informatiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informatiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017.”

4. Dupa punctul 556.5 se introduce un nou punct, punctul 556.6, cu urmatorul cuprins:
556.6. – La prezentarea informatiilor nefinanciare este avuta in vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informatiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informatiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017.”

5. In Planul de conturi general cuprins la punctul 594, denumirea contului 8038 se modifica astfel: “Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare”.

6. In Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduc conturile 6584 “Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizari” si 7586 “Venituri reprezentand transferuri cuvenite in baza unor acte normative speciale”.

In acest cont se evidentiaza veniturile reprezentand transferuri cuvenite in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul fiscal.

7. In functiunea contului 666 “Cheltuieli privind dobanzile” din cadrul capitolului 16 “Functiunea conturilor” se elimina elementul “valoarea dobanzilor repartizate pe cheltuieli pentru operatiunile de cumparare cu plata in rate (471)”.

8. In functiunea contului 766 “Venituri din dobanzi” din cadrul capitolului 16 “Functiunea conturilor” se elimina elementul “valoarea dobanzilor inregistrate pe venituri, pentru operatiunile de vanzare cu plata in rate (472)”.

9. La capitolul 16 “Functiunea conturilor” se elimina functiunea contului 8038 “Bunuri primite in administrare, concesiune si cu chirie” si se introduce functiunea contului 8038 “Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare”, cu urmatorul cuprins:
Contul 8038 «Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare»”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor proprietate publica primite in administrare, concesiune si cu chirie de catre regii autonome, societati/companii nationale, societati, precum si a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu indeplinesc conditiile de recunoastere ca active.

In debitul contului 8038 «Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare» se inregistreaza valoarea bunurilor proprietate publica primite in administrare, concesiune si cu chirie de catre regii autonome, societati/companii nationale, societati, precum si a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu indeplinesc conditiile de recunoastere ca active, iar in credit, valoarea celor restituite.

Soldul contului reprezinta valoarea bunurilor proprietate publica primite in administrare, concesiune si cu chirie de catre regii autonome, societati/companii nationale, societati, precum si a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu indeplinesc conditiile de recunoastere ca active, existente in entitate la un moment dat.”

(Visited 4,523 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


1 × = seven

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.