ORDIN Nr. 1760/2018: Procedura de restituire a impozitului pe venit retinut la sursa

ORDIN Nr. 1760/2018 din 9 iulie 2018 privind Procedura de restituire a impozitului pe venit retinut la sursa de catre platitorul de venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 667 din 31 iulie 2018

In temeiul dispozitiilor art. 170 alin. (7) si art. 342 alin. (1) si (5) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere Avizul conform al Ministerului Finantelor Publice comunicat prin Adresa nr. 771.022 din 3.07.2018,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Procedura de restituire a impozitului pe venit retinut la sursa de catre platitorul de
venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat, prevazuta in anexa nr. 1.

ART. 2
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) “Cerere de restituire a impozitului pe venit retinut la sursa de catre platitorul de venit in
cuantum mai mare decat cel legal datorat”, prevazuta in anexa nr. 2;
b) “Decizie de stabilire a impozitului pe venit retinut la sursa de catre platitorul de venit in
cuantum mai mare decat cel legal datorat”, prevazuta in anexa nr. 3.

ART. 3
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 4
Structurile competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia Generala
de Administrare a Marilor Contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice si
organele fiscale centrale din subordine vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Alexandru Draghici

Bucuresti, 9 iulie 2018.

Nr. 1.760.

Descarca de aici ordinul nr. 1760/2018, in format PDF

Contabun.ro a mai publicat si:
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat conform GDPR
*(EDITABILE) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate conform GDPR

(Visited 393 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.