Cum completam in D112 un concediu medical fara stagiul minim de cotizare?

Potrivit prevederilor art.3 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale este conditionat de plata contributiei asiguratorii pentru munca, destinata suportarii acestor indemnizatii, reglementata prin Codul fiscal.

O alta conditie pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este indeplinirea stagiului minim de asigurare care, potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Toate formularele necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca le gasiti, actualizate la zi, aici:145-modele si formulare CIM

Stagiul minim de asigurare se constituie si din insumarea perioadelor asimilate stagiului de asigurare prevazute la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 158/2005, precum si a perioadelor in care persoanele asigurate au beneficiat de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca suportate de fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Iar la art.8 alin.(2) din OUG nr.158/2005 aflam ca se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care:
a) asiguratul beneficiaza de concediile ti indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate;
c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior;
d) a beneficiat de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, de indemnizatie pentru cretterea copilului potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul ti indemnizatia lunara pentru cretterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile ti completarile ulterioare.

La alin.(3) de la art.8 aflam ca perioadele prevazute la alin. (2) se asimileaza stagiului de asigurare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul prevederilor OUG nr.158/2005.

Ca si exceptie, potrivit prevederilor art.9 si art. 31 din OUG nr.158/2005, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de asigurare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Fara conditie de stagiu de asigurare se acorda si concediul si indemnizatia de risc maternal.

Prin urmare, pentru a beneficia de concediu si indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, salariatii trebuie sa aiba realizat stagiul minim de asigurare. In situatia in care stagiul de asigurare este mai mic de 6 luni, salariatul nu va putea beneficia de indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia concediilor si indemnizatiilor care se acorda fara conditii de stagiu de cotizare, situatii prezentate mai sus. Acesta va fi pontat in concediu medical, dar fara sa poata beneficia si de indemnizatie.

Atentie! Nu trebuie sa confundam realizarea stagiului de cotizare cu modul de determinare a bazei de calcul a indemnizatiei de concediu medical.

O intrebare des intalnita in ultima perioada este cum completam in declaratia 112 un concediu medical fara stagiul minim de cotizare.

Daca salariatul ne-a prezentat un certificat de concediu medical, avem obligatia de a evidentia acea absenta motivata si in pontaj si in statul de salarii si in declaratia 112. Astfel, salariatul va aparea in toate actele (stat, pontaj, declaratia 112) in concediu medical. Chiar daca nu are stagiu, medicalul il tratam ca atare, doar ca nu se plateste.

In declaratia 112 se introduc/se preiau toate datele certificatului de concediu medical, inclusiv baza de calcul si zile baza de calcul, dar la zile prestatii (lucratoare) suportate de angajator/FNUASS se va completa/modifica 0 (zero). In plus, pentru ca declaratia 112 sa fie validata, nu trebuie sa apara sume la punctul B.3.8 “Baza calcul CAS aferenta indemnizatiilor (OUG 158/2005) – asigurat” si nici zile indemnizatii la “B.3. 1 Indemnizatii Asigurari Sociale cf. Ord. 158 /2005 sau prestatii cf. Legii 346/2002”.

Ca regula, zilele de concediu medical suportate de angajator apar in declaratia 112 ca zile lucrate si nu ca zile suspendate, cum este cazul zilelor de concediu medical suportate din FNUASS. In situatia in care salariatul nu are stagiul minim de cotizare, apreciem ca in declaratia 112 toate zilele de concediu medical vor fi trecute la zile suspendate, deci, se va opera o modificare si la aceasta sectiune.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 8,375 times, 5 visits today)

One Response to Cum completam in D112 un concediu medical fara stagiul minim de cotizare?

  1. Ali says:

    Buna ziua,
    De unde reiese faptul ca trebuie ca societatea sa primeasca un certificat medical eliberat in mod abuziv sau eronat, daca nu indeplineste conditiile de a beneficia de acel certificat medical?
    In aceste situatii, numarul zilelor de concediu de odihna este afectat?

Leave a Reply

Your email address will not be published.