(EDITABIL) Modificarea CIM: fisa de informare a salariatului

Potrivit art.41 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de Codul muncii (a se vedea art.42-48).

Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca si timpul de odihna.

In continuare va prezentam un model de Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca (in conformitate cu prevederile art.17 din Codul muncii, republicat), extras din lucrarea (EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi

SC ……… SRL cu sediul in ……………., inregistrata la Registrul Comertului din ……….., sub nr. ………, cod fiscal ……….., telefon ………….., reprezentata legal prin ……………., in calitate de angajator,
informeaza pe
Domnul/doamna ……………., domiciliat/domiciliata in localitatea ……………., str. …………….. nr. ………., judetul/sectorul ……………, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ……… nr. ………, eliberat/eliberata de ………….., la data de ………., cod numeric personal …………………, in calitate de salariat al societatii incadrat in functia de ………………., cu privire la clauzele contractului individual de munca, incheiat si inregistrat sub nr………/…………. in registrul general de evidenta a salariatilor, pe care le propune spre modificare, dupa cum urmeaza:
– La elementul ……..: …………………………………………………………………..;
– La elementul ………: ……………………………………………………………………;
– La elementul ………: ……………………………………………………………………;
……………………………………………………………………………………………………….
Angajator
SC ……. SRL
Reprezentant legal
…………………….
Am luat la cunostinta de clauzele din contractul individual de munca propuse spre modificare si sunt de acord/nu sunt de acord cu modificarea acestora.

Autor
Elena Savciuc, expert legislatia muncii
* Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Este autoarea lucrarilor:
(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

(Visited 2,199 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 − = two

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.