Registrul entitatilor/unitatilor de cult este publicat pe site-ul www.anaf.ro

Astazi, 1 aprilie, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat pe portalul www.anaf.ro Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale. Acesta este disponibil la rubrica Servicii Online – pozitia 14.

Totodata, a fost creata aplicatia de portal prin intermediul careia se pot depune Cererile de inscriere/radiere in/din Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale (formular 163).

La depunerea cererii 163 contribuabilul primeste, in recipisa, indexul de depunere a formularului. Cererea se transmite online, prin intermediul portalului e-guvernare.ro.

Potrivit art.25 alin.(4) lit.i) din Codul fiscal, in cazul contribuabililor platitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizarilor efectuate catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, in limitele prevazute de lege, doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data incheierii contractului, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

In cazul microintreprinderilor, sumele aferente sponsorizarilor, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, se scad din impozitul pe veniturile microintreprinderilor daca, la data incheierii contractului, aceste entitati sunt inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri, astfel cum prevad dispozitiile art.56 alin.(1^1) din Codul fiscal.

In cazul persoanelor fizice, pentru veniturile realizate in anul 2018, acestea pot opta pentru directionarea unei sume reprezentand 2% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult sau 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

Pentru a beneficia de virarea sumelor reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile realizate in anul 2018, entitatile nu trebuie sa fie inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, mentioneaza reprezentantii ANAF.

Incepand cu veniturile realizate in anul 2019, persoanele fizice pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, potrivit art.123^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificat prin Legea nr.30/2019.

In conformitate cu art.123^1 alin.(2) din actul normativ mentionat mai sus, entitatile nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, precum si unitatile de cult, beneficiaza de virarea sumelor daca la momentul platii acestora de catre organul fiscal sau angajatorul/platitorul de venit figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Inscrierea in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale se realizeaza pe baza solicitarii entitatii, daca sunt indeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, urmatoarele conditii: desfasoara activitate in domeniul pentru care a fost constituita, pe baza declaratiei pe propria raspundere; si-a indeplinit toate obligatiile fiscale declarative prevazute de lege; nu are obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile; a depus situatiile financiare anuale, prevazute de lege; nu a fost declarata inactiva, potrivit art. 92 din Codul de procedura fiscala.

Conditiile de mai sus sunt verificate de organul fiscal in a carui evidenta respectiva entitate/unitate de cult este inregistrata ca platitor de impozite si taxe, pe baza informatiilor existente in evidentele fiscale. Prezentarea de catre entitatile/unitatile de cult a certificatelor de atestare fiscala eliberate de directiile de impozite si taxe din subordinea unitatilor administrativ-teritoriale este necesara, deoarece organul fiscal nu detine informatii privind impozitele si taxele locale datorate de contribuabili unitatilor administrativ-teritoriale.

Constituirea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale a fost reglementata de art.I pct. (1^3) din Legea nr.30/2019 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare, prin care a fost modificat si completat art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Formularul 163 (cerere de inscriere/radiere in/din Registrul entitatilor/unitatilor de cult): ANAF a publicat PDF-ul inteligent
*(PDF) OPANAF 819/2019: aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult

(Visited 681 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


four − 1 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.