Procedura emitere acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante

Deciziile privind stabilirea dobanzilor si a penalitatilor de intarziere in situatia in care debitorul nu achita obligatiile fiscale principale la termenul de scadenta se emit de organul fiscal, ca regula generala, trimestrial, pentru toti debitorii, cu anumite exceptii:
*debitori care inregistreaza obligatii fiscale care fac obiectul inlesnirilor la plata;
*debitori care inregistreaza obligatii fiscale nascute anterior sau ulterior datei inregistrarii hotararii de dizolvare in registrul comertului;
*debitori carora li s-a deschis procedura insolventei;
*debitori declarati insolvabili care nu au venituri si bunuri urmaribile;
*debitori care inregistreaza obligatii fiscale ce fac obiectul suspendarii executarii silite prin depunerea unei scrisori de garantie/polita de asigurare de garantie, pe toata perioada suspendarii executarii silite;
*debitori care inregistreaza obligatii fiscale, pentru care instanta judecatoreasca admite cererea de suspendare a executarii actului administrativ fiscal;
*debitori aflati in diverse stari juridice , respective inactivi sau insolvabili cu venituri si bunuri urmaribile mai mici decat cuantumul obligatiilor fiscale.

Prin exceptie, organul fiscal emite deciziile de accesorii dupa 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost inregistrate obligatii fiscale principale restante, pentru urmatoarele cazuri:
a) obligatiile accesorii nu depasesc 3.000 lei – pentru contribuabilii mari (vechiul plafon era de 1.500 lei);
b) obligatiile accesorii nu depasesc 1.500 lei – pentru contribuabilii mijlocii (vechiul plafon era de 1.000 lei);
c) obligatiile accesorii nu depasesc 500 lei – pentru contribuabilii mici (vechiul plafon era tot 500 lei);
d) obligatiile accesorii nu depasesc 100 lei – pentru persoanele fizice (vechiul plafon era tot 100 lei).

In mod similar se emit deciziile referitoare la penalitatile de nedeclarare, precum si actele de executare (somatie, titlu executoriu, poprire).

Baza legala : Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita si pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligatiilor fiscale accesorii reprezentand penalitati de nedeclarare, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3834/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 220/21.02.2019

sursa: DGRFP Ploiesti

(Visited 287 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 × = seventy two

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.