(PDF) Dosarul personal al salariatului: acte, modele si formulare necesare

Angajatorii au obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariatii incadrati cu contract individual de munca si de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor. Acest lucru rezulta atat din revederile art.7 din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cat si din prevederile art.34 din Codul muncii.

Descarca de aici un DEMO PDF Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi: DEMO_Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

Dosarul personal se intocmeste pentru toti salariatii societatii, se pastreaza in bune conditii la sediul angajatorului sau, dupa caz, la sediul secundar daca este delegata competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca si se prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Refuzul de a pune la dispozitia inspectorului de munca documentele care au stat la baza inscrierilor efectuate in registrul constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei.
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei si incalcarea obligatiei de a pastra dosarul personal intocmit pentru fiecare dintre salariati la sediul angajatorilui sau, dupa caz, la sediul secundar, daca este delegata competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca.

Mai nou, conform prevederilor art.16 alin.(4) din Codul muncii, angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc. Iar nerespectarea acestei obligaitii constituie contraventie si se sanctionaeaza cu amenda de 10.000 lei.

Datele din registru si dosarele personale ale fiecarui salariat se pastreaza in conditii corespunzatoare, care sa asigure securitatea datelor, precum si respectarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal si ale art. 25 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la statele de plata.

Angajatorii raspund pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs salariatului sau oricarei alte persoane fizice sau juridice prin incalcarea acestor obligatii.

RI 2019

Vezi lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe”, actualizata la zi, care contine un model de regulament intern editabil care trebuie doar personalizat si folosit.

 

(Visited 2,332 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.