OUG nr.26/2019: noi domenii in care se pot folosi zilieri, dar si alte modificari importante privind zilierii

OUG nr.26/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.309 din 19 aprilie 2019 a adus o serie de modificari Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Daca dupa modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri prin OUG nr.114/2018, zilierii puteau fi folositi doar in 3 domenii de activitate si anume in agricultura, vanatoare si servicii anexe – diviziunea 01; in silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere – diviziunea 02 si in pescuit si acvacultura – diviziunea 03, prin OUG nr.26/2019 se includ inca noua activitati si domenii pe lista celor in care se pot angaja zilieri, respectiv:
– activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor – grupa 823;
– publicitate – grupa 731;
– activitati de interpretare artistica – spectacole – clasa 9001, activitati-suport pentru interpretarea – artistica – spectacole – clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole – clasa 9004;
– cresterea si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale – clasa 0149;
– activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
– activitati de intretinere peisagistica – plantarea, ingrijirea si intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare – clasa 8130;
– restaurante – clasa 5610;
– baruri si alte activitati de servire a bauturilor – clasa 5630,
– activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale – clasa 9140,

Niciun zilier nu va putea presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul agriculturii, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol; in cazul acestora, perioada nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Remuneratia primita de zilier pentru activitatea prestata este supusa impozitului pe venit, iar calculul, plata si declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilier sunt in sarcina beneficiarului.

Pentru remuneratia platita zilierilor, beneficiarul nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca.

Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat, iar plata se va face la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau la sfarsitul saptamanii.

Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri se datoreaza contributia de asigurari sociale datorata bugetului asigurarilor sociale de stat, conferind zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii. Calculul, plata si declararea contributiei de asigurari sociale datorata bugetului asigurarilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizata de zilieri sunt in sarcina beneficiarului.

Activitatea desfasurata de zillieri nu-i confera acestuia calitatea de asigurat in sistemul public de sanatate. Acesta se poate asigura optional in sistemul public de sanatate.

Activitatea desfasurata de zilier nu-i confera acestuia nici calitatea de asigurat in sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. insa, in situatia producerii unui accident de munca sau boala profesionala beneficiarul este obligat sa asigure plata cheltuielilor aferente ingrijirilor medicale necesare.

O alta modificare importanta adusa Legii nr.52/2011 priveste infiintarea Registrului electronic de evidenta a zilierilor.

Daca in prezent evidenta zilnica a zilierilor se realizeaza in format fizic/letric, incepand cu data de 20 decembrie 2019 se infiinteaza Registrul electronic de evidenta a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenta zilierilor. Metodologia de intocmire si transmitere a registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistrarile care se efectueaza in acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la infiintarea registrului electronic de evidenta a zilierilor.

Prin urmare, beneficiarul va avea obligatia sa infiinteze, sa completeze si sa transmita Registrul electronic de evidenta a zilierilor conform metodologiei si modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii si justitiei sociale; sa transmita Registrul electronic de evidenta a zilierilor inspectoratului teritorial de munca, zilnic, inainte de inceperea activitatii de catre fiecare persoana care urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu beneficiarul si sa prezinte Registrul electronic de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate.

Au fost aduse o serie de modificari si Codului fiscal in ceea ce priveste retinerea la sursa de catre beneficiarul de lucrari a impozitului pe venit datorat si a contributiei de asigurari sociale, precum si posibilitatea zilierilor de a opta pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

S-a elimant remuneratia zilierilor din categoria veniturilor exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale. Astfel, incepand cu veniturile lunii mai 2019, aceste remuneratii sunt incluse in baza de calcul al contributiei de asigurari sociale. De asemenea, se introduce, si in cazul zilierilor, optiunea de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, incepand cu data de 1 mai 2019.

In corelare cu modificarile aduse Codului fiscal, s-au adus modificari si Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii in ceea ce priveste perioada in care zilierii beneficiaza de calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate daca opteaza sa se asigure in sistem pentru a beneficia de pachetul de servicii de baza.

OUG nr.26/2019 poate fi consultata aici

(Visited 640 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine − 4 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.