OPANAF 1503/2019: aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice si juridice de a utiliza carnete TIR

In Monitorul Oficial nr.532 din 28.06.2019 a fost publicat Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1503/2019 din 3 iunie 2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice si juridice de a utiliza carnete TIR

Avand in vedere dispozitiile art. 22, 28 si 229 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

in aplicarea prevederilor art. 8 si 11 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii,

in aplicarea prevederilor art. 8 si 12 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

in aplicarea prevederilor art. 6, 38 si anexei 9 partea a II-a din Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), la care Romania a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea sifunctionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Normele tehnice privind autorizarea persoanelor fizice si juridice de a utiliza carnete TIR, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.969/2008 privind autorizarea societatilor comerciale de autiliza carnete TIR, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 860 din 20 decembrie 2008.

ART. 3 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

Descarca de aici OPANAF 1503/2019, in format PDF

(Visited 200 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.