Daily Archives: 05/08/2019

Contractul de munca poate fi incheiat in limba engleza?

Potrivit prevederilor art.16 alin.(1) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.

Modificari in legislatia caselor de marcat -Legea nr. 136/2019 (tabel comparativ)

In Monitorul Oficial nr.587 din 17 iulie 2019 a fost publicata Legea nr.136/2019 din 12 iulie 2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.