Absentele nemotivate se inregistreaza in Revisal?

Potrivit prevederilor art. 51 alin.(2) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

Observam ca legiuitorul ofera posibilitatea angajatorului sa stabileasca prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern conditiile in care contractul individual de munca poate fi suspendat in cazul in care salariatii absenteaza nemotivat.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

Iar potrivit prevederilor art.4 alin.(1) lit.e) din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale, se transmit in registru cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii, cu exceptia situatiei absentelor nemotivate cand transmiterea in registru se face in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii.

Chiar daca legiuitorul nu invoca direct obligatia suspendarii contractului de munca in cazul absentelor nemotivate ale salariatului, apreciem ca efectele contractului se suspenda. Salariatul absenteaza, nu presteaza munca si prin urmare nu primeste salariu.Iar potrivit prevederilor art.16 alin.(6) din Codul muncii, absentele nemotivate se scad din vechimea în munca.

Teoretic, in cazul absentelor nemotivate, contractul individual de munca se suspenda, iar suspendarea se inregistreaza in Revisal in baza unei decizii de suspendare. Totusi, prevederea din Codul muncii ne oferta si o portita. Putem stabili, prin regulamentul intern, de exemplu, ca absentele nemotivate nu se inregistreaza in Revisal. In aceasta situatie nu se va intocmi decizie de suspendare, iar absentele se vor regasi in pontaj, in statul de salarii si in declaratia 112, nu si in Revisal.

Absentele nemotivate care nu se trec in Revisal se vor regasi si in cuprinsul adeverintei de vechime in munca a salariatului unde,  la sfarsitul adeverintei, se va completa numarul de zile sau de ore de absente nemotivate avute de salariat in perioada lucrata.

Nu trebuie sa uitam ca absentele nomotivate constituie abatere disciplinara, iar angajatorul poate dispune efectuarea cercetarii disciplinare.

Nu trebuie sa uitam nici faptul ca pentru salariatii incadrati in baza unor contracte individuale de munca, cu norma intreaga sau cu timp partial, baza de calcul a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributiile, cu cateva exceptii, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ. Iar prin perioada in care contractul individual de munca este activ se intelege perioada in care contractul individual de munca nu este suspendat potrivit Codului muncii. Neinregistrarea suspendarii contractului de munca in Revisal poate fi interpretata de inspectorii ANAF ca si cum contractual de munca ar fi activ.

(Visited 5,424 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.