Daily Archives: 23/08/2019

Formularul 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” – vezi aici care sunt principalele modificari

Principalele modificari sunt:

a) s-a introdus posibilitatea depunerii D300 si de catre succesori, in conditiile in care codul de identificare fiscala al entitatii a fost radiat, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale aferente perioadei in care entitatea a avut calitatea de subiect fiscal conform prevederilor art.90 al.(4) din Codul de procedura fiscala;