REVISAL: mutarea bazei de date de pe un calculator pe altul (instructiuni pas cu pas)

Potrivit art.34 din Codul muncii, fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

Registrul se va inregistra in prealabil la autoritatea publica competenta, potrivit legii, in a carei raza teritoriala se afla domiciliul, respectiv sediul angajatorului, data de la care devine document oficial.

Acesta se completeaza si se transmite inspectoratului teritorial de munca in ordinea angajarii si cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariatilor, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca, salariul, sporurile si cuantumul acestora, perioada si clauzele de suspendare a contractului individual de munca, perioada detasarii si data incetarii contractului individual de munca.

Registrul general de evidenta a salariatilor se pastreaza la domiciliul, respectiv sediul angajatorului, urmand sa fie pus la dispozitie inspectorului de munca sau oricarei alte autoritati care il solicita, in conditiile legii.

In continuare, va aratam cum se poate muta baza de date a aplicatiei Revisal de pe un calculator pe altul, instructiuni pas cu pas.

Pentru a putea muta baza de date a aplicatiei Revisal de pe un calculator pe altul este necesar sa se parcurga urmatorii pasi:
1. Pe primul calculator, in sectiunea „Instrumente”, se va accesa optiunea pentru salvarea datelor „Export Angajator” – salvare registru angajator curent sau „Salvare Baze de Date” – salvare registru pentru toti angajatorii inregistrati.
2. Se va instala aplicatia Revisal pe cel de-al doilea calculator.
3. Se va inregistra in aplicatia instalata un angajator provizoriu, care ulterior se poate sterge.
4. Se va importa folder-ul salavat pe cel de-al doilea calculator utilizand optiunile: „Import Angajator” sau „Restaurare baza de date” in functie de tipul de salvare aplicat, din sectiunea „Instrumente”.

Contabun.ro a mai publicat si:
* Incetare suspendare contract de munca: termen inregistrare in Revisal
* Concediul fara plata se inregistreaza in Revisal?
* Absentele nemotivate se inregistreaza in Revisal?

(Visited 6,713 times, 11 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.