Monthly Archives: September 2019

Servicii electronice oferite de ANAF

ANAF vine in sprijinul facilitarii indeplinirii obligatiilor fiscale oferind contribuabililor o serie de servicii electronice care prezinta urmatoarele avantaje: inlesnesc comunicarea catre contribuabili a actelor administrative fiscale si a oricaror alte acte procedurale, accesul facil la legislatia fiscala, sunt disponibile 24h/24h, sunt usor de accesat si nu implica deplasarea la sediul administratiei fiscale sau la oficiul postal.

(DOC) Model comunicare catre ATOFM privind ocuparea locurilor de munca declarate vacante

Potrivit art.10 alin.(1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca, in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora.

Inregistrarea in scopuri de TVA prin optiune: info ANAF

Inregistrarea in scopuri de TVA prin optiune potrivit art.316 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal – daca cifra se afaceri realizata de o persoana impozabila in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire de 300.000 lei.

10% bonificatie pentru plata cu anticipatie a sumelor reprezentand CASS: info suplimentare ANAF

Procedura de acordare a bonificatiei pentru plata cu anticipatie a CASS se aplica persoanelor fizice pentru care organele fiscale competente au emis si comunicat decizii de impunere anuala aferente perioadei 2014 – 2017, astfel:

Recuperarea TVA achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru de persoane impozabile stabilite in Romania

Persoana impozabila stabilita in Romania, inregistrata normal in scopuri de TVA, poate beneficia de rambursarea TVA aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru (stat membru de rambursare), in conditiile si conform procedurilor stabilite de legislatia statului respectiv. [articolul 302 alineatul (2) din Codul fiscal, punctul 73 din normele metodologice]

Termenul pentru anuntarea intentiei de restructurare financiara se extinde pana la 31 octombrie 2019

Guvernul a decis majorarea cu o luna a termenului de depunere a notificarii privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare de la 30 septembrie 2019 la 31 octombrie 2019, pentru a acorda tuturor operatorilor economici timpul necesar adoptarii acestei decizii de restructurare a datoriilor fiscale, intrucat luarea unei astfel de decizii presupune si o consultare prealabila atat cu organele fiscale de administrare ale ANAF, cat si cu un expert independent pentru evaluarea posibilitatii indeplinirii conditiilor prevazute de lege in cazul fiecaruia.

Solicitarile pentru facilitati fiscale pot fi depuse pana la 16 decembrie 2019

Ministerul Finantelor Publice a elaborat procedura pentru anularea restantelor accesorii aferente obligatiilor bugetare datorate la 31 decembrie 2018.

Contractul individual de munca pe durata determinata: cand poate fi incheiat? Afla aici

Angajatorii au posibilitatea de a angaja, in anumite cazuri, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata.

OPANAF 2806/2019: procedura acordare bonificatie pentru plata anticipata a CASS (precizari suplimentare ANAF)

ANAF va aduce la cunostinta aparitia urmatoarelor acte normative:

Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca (DOC)

Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.