Absente nemotivate pe durata preavizului in cazul demisiei. Se suspenda sau nu preavizul?

Potrivit prevederilor art.81 alin.(1) – (6) din Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz, fara a fi necesara motivarea demisiei.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi

Angajatorul are obligatia sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.

Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere. Iar pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.

In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat,  termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.

Referitor la absentele nemotivate, Codul muncii prevede la art. 51 alin.(2) ca, contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

Legiuitorul ofera libertatea angajatorului de a stabili prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern, conditiile in care contractul individual de munca poate fi suspendat in cazul in care salariatii absenteaza nemotivat.

Chiar daca legiuitorul nu invoca direct obligatia suspendarii contractului de munca in cazul absentelor nemotivate ale salariatului, efectele contractului se suspenda. Salariatul absenteaza, nu presteaza munca si nu primeste salariu.

Insa, potrivit prevederilor art.49 alin.(5) din Codul muncii, in cazul in care suspendarea contractului individual de munca intervine din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezulta din calitatea sa de salariat.

In plus, in situatia concedierii in temeiul art.61 lit.c) si d), al art.65 si 66 din Codul muncii, daca in perioada de preaviz contractul individual de munca se suspenda, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator, cu exceptia cazului in care salariatul absenteaza nemotivat (a se vedea art.75 ain.(3) din Codul muncii). Chiar daca in situatia demisiei nu avem prevazuta expres aceasta exceptie, apreciem ca aceasta se aplica si in situatia demisiei.

Prin urmare, in situatia in care salariatul isi prezinta demisia insa nu respecta termenul de preaviz, nu se aflata nici in situatia in care angajatorul sa renunte in mod expres la beneficiul termenului de preaviz, respectiv in situatia in care  angajatorul nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul individual de munca, si absenteaza nemotivat de la locul de munca, angajatorul va ponta salariatul ca absent nemotivat, iar contractul de munca va inceta la expirarea termenului de preaviz, fara sa-l suspende.

Insa, prin absenta nemotivata de la locul de munca salariatul savarseste o abatere disciplinara ce poate fi sanctionata de angajator. Acesta are posibilitatea legala de a suspenda contractul de munca pentru absente nemotivate si de a proceda la cercetarea disciplinara prealabila. Daca in urma cercetarii disciplinare prealabile se constata ca absentele nu au avut la baza un motiv obiectiv, atunci salariatul va putea fi sanctionat chiar cu desfacerea disciplinra a contractului individual de munca, cu conditia emiterii deciziei de sanctionare inainte de incetarea contractului de munca, urmare a implinirii termenului de preaviz.

Iar pentru recuperarea eventualelor prejudicii cauzate de salariat angajatorului prin neprezentarea la locul de munca pe durata preavizului, angajatorul se poate adresa instantei de judecata.

Va invitam sa va inregistrati si in grupul nostru de pe Facebook – Legislatia muncii&Revisal&Salarizare

(Visited 1,245 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.