Act aditional privind desfasurarea activitatii prin telemunca. Inregistram modificarea in Revisal?

In contextul riscului de imbolnavire si raspandire a infectiei cu Coronavirus si in vederea adoptarii unor masuri de prevenire si protectie a salariatilor, autoritatile recomanda sa se flexibilizeze raporturile de munca, iar una dintre masurile propuse priveste modificarea temporara a locului de munca prin desfasurarea activitatii prin telemunca, in conditiile prevazute de Legea nr. 81/ 2018 privind reglementarea activitatii de telemunca.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

Activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor si se prevede in mod expres in contractul individual de munca odata cu incheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act aditional la contractul individual de munca existent.

Astfel, in contextul actual, pentru desfasurarea activitatii prin telemunca se va fincheia un act aditional la contractul individual de munca, in conditiile prevazute de Legea nr. 81/ 2018, atunci cand indeplinirea atributiilor specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine salariatul se pot indeplini in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor.

Actul aditional privind desfasurarea activitatii prin telemunca se va incheia in forma scrisa si va contine urmatoarele elemente:

– precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca;
– perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizat de angajator;
– locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti;
– programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;
– modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de telesalariat;
– responsabilitatile partilor convenite in functie de locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, inclusiv responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca;
– obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul desfasurarii activitatii de telemunca al materialelor pe care telesalariatul le utilizeaza in activitatea sa, dupa caz;
– obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
– conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.

In situatia desfasurarii activitatii prin telemunca, angajatorul are urmatoarele obligatii specifice privind securitatea si sanatatea in muna a telesalariatului:
– sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, cu exceptia cazului in care partile convin altfel;
– sa instaleze, sa verifice si sa intretina echipamentul de munca necesar, cu exceptia cazului in care partile convin altfel;
– sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata în domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca si utilizarii echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfasurare a activitatii de telemunca, la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru.

Telesalariatul beneficiaza de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne si contractele colective de munca aplicabile salariatilor care au locul de munca la sediul sau domiciliul angajatorului.

Prin acte aditionale si regulamentele interne se pot stabili si alte conditii specifice privind telemunca in conformitate cu Codul muncii  si cu Legea dialogului social nr. 62/2011.

In cazul activitatii de telemunca avem in vedere in primul rand modificarea locului de munca si a conditiilor de desfasurare a activitatii, salariatul urmand sa-si indeplineasca atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor, elemente ce nu fac obiectul inregistrarii in aplicatia Revisal. Totusi, avand in vedere ca vorbim de un tip de contract de munca cu anumite particularitati, in Revisal vom modifica tipul contractului, din contract individual de munca in contract individual de munca cu clauza de telemunca.

Nomenclatorul tipuri de contracte de munca a aplicatiei Revisal a fost actualizat prin versiunea 6.0.7, cand a fost adaugat si tipul de contract individual de munca cu clauza de telemunca, versiune a aplicatiei pusa la dispozitia angajatorilor de catre Inspectia muncii incepand cu data de 1 iunie 2019.

Referitor la intocmirea actului aditional la contractul individual de munca, potrivit prevederilor art.17 alin. (5) din Codul muncii, orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazută in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.

Iar HG nr.905/2017 privind registrul general de evident a salariatilor prevede la art.4 alin.(2), cu trimitere la art.3 alin.(2) lit.e) ca, orice modificare a tipului contractului individual  de munca se transmite in registru cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand inregistrarea in registru se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunostinta de continutul acesteia.

Va invitam sa va inregistrati si in grupul nostru de pe Facebook – Legislatia muncii&Revisal&Salarizare

(Visited 6,397 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


1 + = eight

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.