Concediu medical in perioada somajului tehnic. Primeaza concediul medical sau suspendarea pentru somaj tehnic?

Potrivit prevederilor art. 49 alin.(1) din Codul muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

In cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in baza art.52 alin.(1) lit.c) din Codul muncii. Aceasta suspendare a contractului individual de munca este cunoscuta in practica si sub denumirea de somaj tehnic.

Iar in situatia concediului pentru incapacitate temporara de munca, contractul individual de munca se suspenda de drept in temeiul art.50 lit.b) din Codul muncii.

Astfel, in cazul incapacitatii temporare de munca intervine suspendarea de drept a contractului, o supendare in virtutea legii, indiferent de vointa partilor. Prin urmare, apreciem ca, in situatia analizata, suspendarea de drept primeaza, chiar daca suntem deja in situatia suspendarii contractului de munca pentru somaj tehnic.

Un exemplu reglementat de intrerupere a unei suspendari printr-o suspendare de drept il gasim in situatia concediului fara plata, suspendare a contractului de munca prin acordul partilor. Astfel, potrivit prevederilor art.16 alin.(1) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata fiind intrerupt, urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

In Revisal vom inceta suspendarea contractului pentru somaj tehnic cu prima zi de concediu medical si vom suspenda din nou contractul pentru somaj tehnic incepand cu ziua urmatoare ultimei zile de medical. Insa, pentru a justifica, in caz de control, aceste modificari in Revisal, poate in afara termenelor stabilite prin HG nr.905/2017 privind registrul general de evident a salariatilor, angajatorul trebuie sa faca dovada ca salariatul a anuntat/a aprezentat cu intarziere certificatul de concediu medical.

Reamintim cititorilor Contabun.ro ca, potrivit prevederilor art.XI alin.(12) si (13) din OUG nr.30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indemnizatia primita de salariati pe durata suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, pe perioada starii de urgenta,  nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca (CAM). Aceasta perioada, pentru care salariatii ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate si angajatorii acestor salariati nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca, constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevazute de OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Iar pentru stabilirea si calculul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de OUG nr.158/2005 se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in perioada respectiva. In situatia in care stagiul de cotizare realizat este corespunzator unei fractiuni de luna, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in perioada respectiva, corespunzator fractiunii de luna.

(Visited 1,297 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.