Modificarea regulamentului intern – model decizie

Regulamentul intern este documentul prin care angajatorul stabileste regulile de desfasurare a activitatii in unitate, cu conditia ca acestea sa nu contravina legii.

Conform prevederilor art.241 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare,  intocmirea regulamentului intern este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentantii salariatilor fiind doar consultati.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

Regulamentul intern, conform art.242 din Codul muncii, cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:
a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
d) procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinara;
h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;
i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

In cazul in care intervine o modificare in continutul regulamentului intern, modificarea se aduce la cunostinat salariatilor prin grija angajatorului si isi produce efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora. Modul concret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul regulamentului intern se stabileste prin contractul colectiva de munca aplicabil sau, dupa caz, prin continutul regulamentului intern.

Mai jos va prezentam un Model decizie de modificare a regulamentului intern, extras din lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe” .

Model decizie de modificare a regulamentului intern

Antetul societatii

Decizie
Nr. ………….. din ………………….
de modificare a regulamentului intern al SC …………. SRL

In scopul stabilirii la nivelul SC ……….. SRL a regulilor de protectia, igiena si securitatea in munca, a drepturilor si obligatiilor angajatorului si ale salariatilor, a procedurii de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor, a regulilor concrete privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile si a modalitatilor de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale specifice;

In temeiul dispozitiilor art.241 – 246 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii;

Reprezentantul legal al SC ……… SRL emite urmatoarea

Decizie

Art.1 Incepand cu data de …………… se modifica si/sau se completeaza regulamentul intern al SC ……. SRL, pus in aplicare prin decizia nr. …… din data de ……….., dupa cum urmeaza:
1. Se modifica/se completeaza/se introduce/se abroga …………………………………………………. si va avea urmatorul cuprins/cu urmatorul cuprins:
“………………………………………………………………………………………………………”
2. …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

Art.2 Celelalte clauze ale regulamentului intern raman neschimbate.

Art.3 Prezenta decizie de modificare si/sau completare a regulamentului intern se afiseaza la sediul unitatii dar si la punctele de lucru, dupa cum urmeaza: un exemplar pentru sediu, cate un exemplar pentru ………………….., in conformitate cu schema de personal aprobata de conducerea unitatii.

Art.4 Sefii punctelor de lucru/compartimentelor functionale ale unitatii vor aduce la cunostinta fiecarui angajat, sub semnatura, modificarile si/sau completarile intervenite in continutul regulamentului intern.

Art.5 Modificarile intervenite in continutul regulamentului intern isi produc efectele fata de salariati din momentul incunostiintarii acestora.

Art.6 Cunoasterea si respectarea regulamentul intern este obligatorie pentru toti salariatii societatii.

Art.7 Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau. Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii formulate.

Angajator
SC……………… SRL
Reprezentant legal,
…………………………

Cu rol consultativ,
Sindicatul ……………/Reprezentantii salariatilor
…………………………………..

(Visited 1,101 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


three + 8 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.