Model decizie de incetare a suspendarii contractului de munca – somaj tehnic

In contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS – CoV – 2 si avand in vedere prevederile OUG nr.30/2020 si ale OUG nr.70/2020, pe perioada starii de urgenta, dar si pe perioada cuprinsa intre incetarea starii de urgenta si 31.05.2020, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in actele normative mentionate mai sus.

De la 01.06.2020 indemnizatia de somaj tehnic va putea fi suportata din bugetul asigurarilor de somaj doar in cazul angajatorilor din domeniile in care se vor mentine restrictiile.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

Multi angajatori au suspendat contractele de munca pentru somaj tehnic pana la data de 31.05.2020, pe perioada cat statul suporta indemnizatia de somaj tehnic, conform prevederilor celor doua acte normative mentionate mai sus. Daca activitatea angajatorului nu face parte din domeniile pentru care se mentin restrictiile, angajatorii fie pot prelungi masura somajului tehnic, dar vor suporta indemnizatiile de somaj tehnic din fondul de salarii, fie vor inceta suspendarea contractelor de munca incepand cu data de 01.06.2020, si isi vor relua activitatea, iar daca acest lucru nu este posibil, vor apela la alte masuri, cu respectarea prevederilor legale.

Amintim ca in cazul somajului tehnic contractul de munca se suspenda in temeiul art.52 alin.(1) lit c) din Codul muncii, iar incetarea suspendarii contractului se inregistreaza in aplicatia Revisal si se transmite in REGES cel tarziu in ziua anterioara datei incetarii suspendarii, in temeiul deciziei de suspendare in care avem mentionata atat data de inceput a suspendarii cat si data de sfarsit a suspendarii contractului de munca.

Prin urmare, daca angajatorul a prevazut in decizia de suspendare a contractului de munca perioada suspendarii (de exemplu: 01.04.2020-31.05.2020), in aceasta situatie nu este nevoie sa se intocmeasca decizie de incetare a suspendarii contractului de munca.

Daca incetarea suspendarii are loc anterioar datei de sfarsit mentionate in decizia de suspendare sau in decizia de suspendare nu este trecuta data de sfarsit a suspendarii, atunci la incetarea suspendarii se va emite o decizie de incetare a suspendarii contractului de munca.

Va prezentam mai jos un model de decizie de incetare a suspendarii contractului de munca extras din lucrarea 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca.

La intomcirea deciziei de incetare a suspendare ca urmare a somajului tehnic se va tine cont si de ce prevede decizia de suspendare.

Antetul societatii

Decizia nr. ………. / ………………..
de incetare a suspendarii contractului inividual de munca

Avand in vedere [1]…………………………………………………………….., cauza potrivit careia inceteaza situatia, iar salariatul isi reia activitatea.
Avand in vedere ca suspendarea a fost dispusa pe o perioada de ….. zile, incepand cu data de …………… si pana la data de ………………., in temeiul prevederilor art. … alin. (…) lit. …) din Codul muncii [2].
In temeiul art . …… din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare [3].
In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, reprezentantul legal al SC ……… SRL emite urmatoarea

Decizie:

Art.1 Incepand cu data de ………………… inceteaza perioada de suspendare a contractului individual de munca, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. …………. din data de ……………, salariatul ……………………………… reluandu-si activitatea.
Art. 2 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de ………………………. [4].
Art.3 Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 45 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta, la instanta judecatoreasca competenta in a carei circumscriptie isi are domiciliul, resedinta sau locul de munca reclamantul, Tribunalul ……………….. [5].

Reprezentant legal[6] ,

Dovada comunicarii:
(semnatura salariatului si data/dovada comunicarii)

…………………….

[1] Se va mentiona situatia potrivit careia, cauzele de suspendare a contractului individual de munca inceteaza. Se va mentiona decizia conducerii societatii/reprezentantului legal al societatii (potrivit regulilor specifice angajatorului.) nr…. din data de …….., prin care s-a dispus reducerea temporara a activitatii societatii, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Se va mentiona si decizia conducerii societatii/reprezentantului legal al societatii nr. … din data de …….., prin care s-a dispus reluarea activitatii incepand cu data de ……………….. .

In situatia in care activitatea angajatorului a fost inrerupta ca urmare a unei ordonante militare, se va mentiona ca, avand in vedere ridicarea masurilor instituite de autoritatitile publice competente prin  ordonanta militara nr. … din data …. (conform deciziei de suspendare) activitatea angajatorului se reia incepand cu data de  ………………. .

[2] Se va mentiona perioada pentru care a fost suspendat contractul de munca sau de la ce data s-a dispus suspendarea, conform deciziei de suspendare.

[3] Se vor mentiona art.52 alin.(1) lit.c) si art.53 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

[4] Se va specifica compartimentul/departamentul/serviciu care va aduce la indeplinire prevederile deciziei.

[5] Nu avem obligatie legala ca in decizia de suspendare a contractului de munca sau de incetare a suspendarii sa trecem termenul te contestare si insatnta competenta.

[6] Potrivit regulilor specifice angajatorului.

(Visited 3,689 times, 4 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


3 − one =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.