Ordinul nr. 1140/2020: Metodologia de intocmire si transmitere a Registrului electronic de evidenta a zilierilor

Ordinul nr. 1140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de intocmire si transmitere a Registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistrarile care se efectueaza in acesta, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.651 din 23 iulie 2020 si intra in vigoare la data de 25 iulie 2020.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

Ordinul nr..1140/2020 prevede urmatoarele:

Avand in vedere:
– prevederile Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, cu modificarile ulterioare;
– prevederile Hotararii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, cu modificarile ulterioare;
– prevederile art. 4^1 teza a III-a din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Referatul de aprobare nr. 189/MNU din 13.05.2020 al Inspectiei Muncii,

in temeiul art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu completarile ulterioare,

ministrul muncii si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

Articolul 1 – Se aproba Metodologia de intocmire si transmitere a Registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistrarile care se efectueaza in acesta, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 2 – Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 3  – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 25 iulie 2020.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru

Bucuresti, 13 iulie 2020.
Nr. 1.140.

ANEXAMETODOLOGIE de intocmire si transmitere a Registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistraile care se efectueaza in acesta poate fi consultata aici.

(Visited 551 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 + five =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.