Regulament intern: lipsa masurilor de prevenire si combatere a actelor de hartuire morala la locul de munca – amenda intre 30000 si 50000 lei pentru angajatori

Potrivit prevederilor art.2 alin.(5^5) din OG nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorul are obligatia de a lua orice masuri necesare in scopul prevenirii si combaterii actelor de hartuire morala la locul de munca, inclusiv prin prevederea in regulamentul intern al unitatii de sanctiuni disciplinare pentru angajatii care savarsesc acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca.

Iar la art.26 alin.(1^2) lit.a) din OG nr.137/2000 aflam ca neideplinirea de catre angajator a obligatiilor prevazute de art.2 alin.(5^5) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat 11.08.2020

De asemenea, art. 2 alin.(5^6) din OG nr.137/2000 prevede ca este interzisa stabilirea de catre angajator, in orice forma, de reguli sau masuri interne care sa oblige, sa determine sau sa indemne angajarii la savarsirea de acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca. Nerespectarea acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 200.000 lei (a se vedea art.26 alin.(1^2) lit.b) din OG nr.137/2000).

In plus, la art.26 alin.(2^2) din OG nr.137/2000 aflam ca ori de cate ori constata savarsirea unei fapte de hartuire morala la locul de munca, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii poate sa dispuna obligarea angajatorului la luarea tuturor masurilor necesare pentru a stopa orice acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca cu privire la angajatul in cauza sau sa dispuna obligarea angajatorului la plata catre angajat a sumei necesare pentru consilierea psihologica de care angajatul are nevoie, pentru o perioada rezonabila stabilita de catre medicul de medicina a muncii. Iar neaducerea de catre angajator la indeplinire a masurilor dispuse de catre Consiliu constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 200.000 lei. Plata amenzii nu exonereaza angajatorul de aducerea la indeplinire a obligatiilor prevazute la art.26 alin.(2^1) din OG nr.137/2000 (a se vedea art.26 alin.(2^2) din OG nr.137/2000).

Amintim ca OG nr.137/2000 a fost modificata recent prin Legea nr.167/2020 pentru modificarea si completarea OG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, precum si pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbate, publicata in Monitorul Oficial nr.713 din 7 august 2020, in vigoare de la 10 august 2020.

Amintim ca si Codul muncii a suferit recent modificari cu privire la discriminare. Astfel, prin Legea nr.151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.658 din 24 iulie 2020, au fost introduse amenzi intre 1.000 si 20.000 de lei pentru discriminarea sau concedierea salariatilor pe criterii de rasa, cetatenie, etnie, culoare, limba, religie, origine sociala, trasaturi genetice, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, optiune politica, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, apartenenta la o categorie defavorizata.

Avand in vedere modificarile legislative din ultima perioadava propunem lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe” actualizata august 2020, unde gasiti:
– un model de regulament intern in format editabil, actualizat la 11.08.2020, care trebuie doar personalizat si folosit;
– reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARSCoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de angajator in conditii de securitate si sanatate in munca;
– model note informare privind masurile pentru prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 la locurile de munca;
– model nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
– o serie de drepturi si obligatii particulare care nu sunt indicate la art.39-40 din Codul muncii;
– gasiti enumerate fapte ce constituie abateri disciplinare, reguli, proceduri ce dezvolta prevederile generale prevazute de lege;
– gasiti si alte modele de documente necesare care trebuie sa insoteasca regulamentul intern;
– indicatii pentru a completa corect regulamentul intern;
– aveti siguranta intocmirii unui document complet, care respecta prevederile legale actualizate la zi.

Lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe, a fost actualizata in data de 11.08.2020, dupa cum urmeaza:

Actualizare 28 (11.08.2020):
– Au fost aduse modificari si completari Capitolului VII. Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii din modelul de regulament intern, in baza prevederilor Legii nr.151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.658 din 24 iulie 2020 si a Legii nr.167/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, precum si pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbate, publicata in Monitorul Oficial nr.713 din 7 august 2020. S-a adaugat o noua sectiune la acest capitol, Sectiunea III. Reguli privind solutionarea sesizarilor salariatilor care se considera discriminati sau hartuiti, iar sectiunea III a devenit Sectiunea IV. Avand in vedere ca s-au adaugat o serie de noi prevederi, au fost renumerotate sau comasate cateva articole, alineate.
– Au fost aduse cateva completari, modificari modelului de regulament intern, inclusiv notelor de subsol, cu privire drepturile si obligatiile salariatilor si ale angajatorului privind organizarea timpului de munca si de odihna, indrumari privind tinerea evidentei privind ora de incepere si de terminare a programului de munca.
– Au fost adaugate actele, faptele si comportamentul de discriminare, hartuire morala, hartuire sexuala, hartuire psihologica la abateri disciplinare.
– Au fost adaugate completari cu privire la termenul de prezentare a cerificatelor de concediu medical angajatorului, in finctie de situatie.
– A fost completat art.7 din modelul de regulament cu cateva noi obligatii ale salariatului.
– Au fost aduse completari modelului de regulament intern cu privire la posibilitatea angajatorului de a introduce prin act unilateral munca la domiciliu sau telemunca, in situatii extreme decretate astfel de autoritatile competente cu atributii in domeniu.
– Au fost aduse completari modelului de regulament intern cu privire la stabilirea dreptului la concediu de odihna in situatia in care contractul de munca este suspendat.
– Au fost aduse completari modelului de regulament intern cu privire la reinstruirea salariatilor dupa reluarea activitatii, pentru prevenirea raspandirii unor infectii, epidemii, pandemii sau altor situatii similare, pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca.

Lucrarea se livreaza la adresa de e-mail comunicata, atat in format pdf. cat si in format doc., fiind usor de utilizat.

Detalii gasiti aici: Regulament intern: model si documente conexe.

Alte lucrari din Libraria contabun.ro, actualizate 2020:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

(Visited 1,058 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.