HG nr.719/2020: procedura de decontare si de plata a sumelor acordate in baza OUG nr.132/2020, pentru sprijinirea angajatilor si angajatorilor in contextul pandemiei de COVID-19

HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza OUG  nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, a fost publicata in Monitorul Oficial nr.794 din 31 august 2020.

Astfel, pentru acordarea indemnizatiei pentru timpul redus de munca al salariatilor, angajatorii trebuie sa depuna cereri la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca din raza in care isi au sediul social, in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara si dupa plata impozitelor si contributiilor. Cererile vor fi insotite de o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de aplicare a reducerii timpului de munca si de decontare a indemnizatiei, precum si de lista persoanelor pentru care se solicita decontarea.

Documentele pentru decontarea indemnizatiei pentru timpul redus de munca al salariatilor se va depune in format electronic, prin completarea modelelor de cereri si a formularelor electronice disponibile pe platforma aici.gov.ro, sau in format  letric.

Decontarea sumelor se va face in cel mult 10 zile de la data depunerii cererii si a documentelor justificative, dupa plata impozitelor si contributiilor in cazul angajatorilor care apeleaza la masura de reducere a timpului de munca si pentru lucrarile sezoniere.

Modelele documentelor urmeaza sa fie aprobate prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, in cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a HG nr.719/2020.

Avand in vedere modificarile legislative din ultima perioadava propunem lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe” (in format editabil), actualizata 11.08.2020

HG nr.719/2020 prevede urmatoarele:

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 1 alin. (5), art. 3 alin. (5), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (4) si al art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articolul 1
(1) Indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, denumita in continuare ordonanta de urgenta, se deconteaza din bugetul asigurarilor pentru somaj la cererea angajatorilor.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) este insotita de urmatoarele documente:
a) o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1 alin. (2), (3) si (11) din ordonanta de urgenta;
b) lista persoanelor pentru care se solicita decontarea, semnata de reprezentantul legal al angajatorului.
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) si documentele prevazute la alin. (2) se depun in format electronic sau in format letric la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza carora angajatorii au sediul social, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca.
(4) Indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (4) din ordonanta de urgenta se deconteaza pentru luna anterioara celei in care se depune cererea.
(5) Angajatorii, prin reprezentantii legali, sunt raspunzatori pentru corectitudinea si veridicitatea datelor inscrise in documentele prevazute la alin. (2).
(6) Decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (4) din ordonanta de urgenta se efectueaza in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii si a documentelor prevazute la alin. (2) si dupa plata impozitelor si contributiilor aferente.
(7) Plata indemnizatiei se face prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit.
(8) Modelele cererii si documentelor prevazute la alin. (2) se aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in termen de cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 2
(1) Pentru a beneficia de indemnizatia prevazuta la art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgenta, persoanele indreptatite depun direct sau, dupa caz, prin cooperatie, in format electronic sau in format letric, la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cererea insotita de copia actului de identitate si de o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de acordare a indemnizatiei.
(2) Cererea si declaratia pe propria raspundere prevazute la alin. (1) se transmit la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul social, in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.
(3) Plata indemnizatiei se efectueaza in cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor potrivit prevederilor alin. (2).
(4) Modelele cererii si declaratiei pe propria raspundere se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, in termen de cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 3
(1) Decontarea sumelor prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru plati si inspectie sociala, la cererea beneficiarului de lucrari.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) si listele cu zilierii beneficiari ai sumei prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta se depun in format electronic de catre beneficiarii de lucrari, spre decontare si incasare, la agentiile pentru plati si inspectie sociala in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea sau isi au sediul social, in luna curenta, pentru luna anterioara.
(3) Listele cu zilierii beneficiari ai sumei prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta, asumate de beneficiarii de lucrari, se verifica de catre agentiile pentru plati si inspectie sociala in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea sau isi au sediul social, pe baza numelui si a codului numeric personal, cu sprijinul inspectoratelor teritoriale de munca.
(4) Decontarea sumei prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta se face pe baza deciziei directorului executiv al agentiei pentru plati si inspectie sociala, in termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru zilierii care se regasesc in Registrul electronic de evidenta a zilierilor.
(5) Modelele cererii si listelor cu zilierii pentru solicitarea de catre beneficiarii de lucrari a decontarii sumei prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta, precum si procedurile de colaborare intre agentiile pentru plati si inspectie sociala si inspectoratele teritoriale de munca se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, in termen de cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 4
(1) Sumele prevazute la art. 5 alin. (1) din ordonanta de urgenta se deconteaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca, la cererea angajatorilor.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) este insotita de o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute de art. 5 alin. (1) din ordonanta de urgenta, insotita de lista persoanelor pentru care se solicita decontarea sumei, asumata de reprezentantul legal al angajatorului.
(3) Cererea si documentele prevazute la alin. (2) se depun la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in format letric sau in format electronic, in luna curenta pentru luna anterioara, dupa plata impozitelor si contributiilor aferente.
(4) Angajatorii, prin reprezentantii legali, sunt raspunzatori pentru corectitudinea si veridicitatea datelor inscrise in documentele prevazute la alin. (2).
(5) In vederea identificarii beneficiarilor, agentiile pentru ocuparea fortei de munca verifica, prin consultarea Registrului general de evidenta a salariatilor administrat de inspectoratele teritoriale de munca, listele in format electronic cu persoanele angajate cu contracte de munca pe perioada determinata.
(6) Decontarea sumei prevazute la art. 5 alin. (1) din ordonanta de urgenta se face pe baza deciziei directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru angajatii care se regasesc in Registrul general de evidenta a salariatilor si dupa plata impozitelor si contributiilor aferente.
(7) Modelele cererii si documentelor prevazute la alin. (2) se aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in termen de cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 5
Pentru depunerea in format electronic a cererilor si a documentelor prevazute la art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (2) si art. 4 alin. (3) se pot folosi modele de cereri si formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic, ale carui organizare si functionare sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic, sau pe platforma aici.gov.ro.

Articolul 6
Pentru anul 2020, masurile prevazute de art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgenta se aplica pana la 31 decembrie 2020.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
Raluca Turcan
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru

Bucuresti, 27 august 2020.
Nr. 719.

OUG nr.132/2020 poate fi consultata aici.

 

Lucrari din Libraria contabun.ro, actualizate 2020:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

(Visited 1,149 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.